Zásadní novela oddlužení je mrtvá

31.08.2017

Zdá se již zcela jasné, že zásadní novelu insolvenčního zákona, která měla významným způsobem změnit pravidla pro osobní bankroty a zpřístupnit oddlužení novým skupinám dlužníků, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nestihne projednat.

Poslední schůze poslanců před říjnovými parlamentními volbami proběhne na začátku září a vzhledem k tomu, že by měla trvat jeden týden nebo maximálně osm dnů, je šance na projednání insolvenčního zákona nulová. Teoreticky by měla Poslanecká sněmovna projednat devadesát bodů - v šest případech jde o normy vrácené Senátem se změnami nebo Senátem zamítnuté, zbylé body jsou především třetí čtení zákonů. jedinou výjimkou je novela lesního zákona, která má znemožnit privatizaci státních lesů. Zde vláda žádá o schválení zrychlenou procedurou.

Vládní novela insolvenčního zákona týkající se části o oddlužení vzbuzovala hned od svého vzniku nemalé kontroverze. Zastánci tvrdí, že by nová podoba předpisu umožnila vyřešit problémy s pohledávkami, které jsou v podstatě nevymahatelné a jejichž existence pouze zbytečně zatěžuje systém. Odpůrci naopak poukazují na riziko posílení morálního hazardu ve společnosti.

"Podle mého soukromého názoru je dobře, že tato novela nebude projednána. Nejde ani tak o to, že bych se nějak zásadně stavěl proti jejím principům, podstatnější však je, že jde o věc, která chce širší a soustavnější diskusi. Bylo by vhodné najít řešení, které bude mít větší podporu věřitelů, protože ta je nyní v podstatě nulová, a v neposlední řadě jde o tak velký zásah do systému, že by měl být schválen podstatně širší politickou dohodou, měl by mít daleko větší politickou podporu.Toto není předpis, který by se měl prosadit většinou jednoho nebo tří nebo pěti poslanců. Podle mého jde o typický případ, kdy by bylo velmi vhodné, aby řešení zahrnovalo i opoziční politické formace," uvedl k této věci vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka.

Nicméně odborníci mají za to, že ke změnám v oddlužení výhledově bude muset dojít. Součsasná podoba je sice funkční a během své existenmce umožnila, aby se dluhů za relativně přijatelných podmínek zbavily desítky tisíc lidí, situace v oblasti pohledávek ale vyžaduje silnější podnět. "Ať již bude příštím ministrem súpravedlnosti kdokoliv, je dosti pravděpodobné, že se otázkou oddlužení bude muset zabývat a bude muset tuto věc znovu otevřít," dodal docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.