Září 2012: Znovu výrazný růst počtu insolvencí

03.10.2012

V září se znovu zvýšil počet podaných insolvenčních návrhů a to především u fyzických osob - nepodnikatelů. Avšak i u obchodních společností byl zaznamenán podstatný růst počtu podaných návrhů. V období leden až září 2012 vzrostl celkový počet podaných insolvenčních návrhů oproti stejnému období roku 2011 o 33 procent. U osobních bankrotů dosáhl růst hodnoty dokonce 39 procent. U právnických osob pak činil 19 procent.

V absolutních číslech bylo v září 2012 podáno celkem 2371 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 611 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 1760 u nepodnikatelů. Přes pozitivní tendence v absolutních číslech se neopakuje příznivý vývoj ze srpna 2012, kdy počet insolvenčních návrhů dosáhl po přepočtu na počet dní v měsíci druhé nejnižší hodnoty roku 2012. Vzhledem k tomu, že září mělo jen 19 pracovních dní, došlo proti srpnu 2012 k nárůstu celkového počtu insolvenčních návrhů o 3,5 %. Nárůst u právnických osob a podnikatelů činil 2,2 % a u nepodnikatelů 4 %.

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má v posledních letech stále dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů, i když dynamika nárůstu tohoto segmentu se meziročně snižuje. Za první tři čtvrtletí roku 2012 vzrostl počet insolvencí nepodnikatelů proti stejnému období roku 2011 o 39%. Naproti tomu v roce 2011 činil nárůst insolvenčních návrhů ve srovnání s devíti měsíci roku 2010 téměř dvojnásobek - 72 %.

Podle profesorky Evy Kislingerové, vedoucí týmu Výzkum insolvence, data za září znamenají, že zhoršování situace v oblasti insolvencí soustavně pokračuje. "Snížení růstového tempa je jenom logické, protože základna roku 2011 je opravdu velmi vysoká. Avšak to, že i oproti této vysoké základně počty návrhů soustavně rostou jak u občanů tak i u podnikatelských subjektů, je již opravdu varující." Podle odhadů profesorky Kislingerové je možné očekávat zvyšování počtů insolvencí i nadále:

V jedné své práci (Počet insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do budoucna), která již byla předána k publikování na koci září, uvádí profesorak Kislingerová následující tabulku:

Tab. 4: Vývoj insolvencí právnických osob a podnikatelů, celkové počty podle jednotlivých měsíců, indexy (2010/2009, 2011/2010 a 2012/2011)

Měsíc

2010

2011

2012

2013

 

návrhy

index

návrhy

index

návrhy

index

návrhy

Index

1

348

117,6

435

125,0

603

138,6

718

118,9

2

424

115,2

546

128,8

687

125,8

818

118,9

3

523

122,5

637

121,8

717

112,9

853

118,9

4

456

98,1

535

117,3

639

119,4

760

118,9

5

444

110,4

573

129,1

712

132,6

847

118,9

6

471

92,9

581

123,4

611

105,2

728

118,9

7

373

76,1

495

132,4

609

123,0

725

118,9

8

468

110,1

567

121,2

724

127,7

862

118,9

9

432

97,3

590

136,6

738

125,1

878

118,9

10

472

101,5

540

114,4

671

124,6

796

118,9

11

542

116,7

582

107,4

731

125,6

871

118,9

12

606

121,0

672

110,1

844

125,6

1004

118,9

Celkem

5559

105,8

6753

121,5

8286

122,7

9860

118,9

Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 [1], Creditreform: Vývoj firemních insolvencí v České republice v roce 2010 [2], Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v srpnu 2012 [4], vlastní výpočty, Legenda: údaje za září až prosinec 2012 uvedené tučně kurzívou jsou odhady.

K tomu profesorka Kislingerová dodává: "Jak je vidět, co se týká samotného září, byla jsem dosti pesimistická a skutečnost, tedy podaných 611 insolvenčních návrhů na obchodní společnosti, se zatím ukazuje o poznání lepší. Nicméně jsem přesvědčena o tom, že v závěru roku se čísla ještě zhorší a zatím nevidím důvod, proč o tom pochybovat."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.