Zajímavá statistická data v důvodové zprávě revizní novely

03.08.2013

Tak zvaná revizní novela insolvenčního zákona, kterou projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, je opatřena neobyčejně zajímavou důvodovou zprávou, která obsahuje také několik zajímavých statistik.

Jak známo nemá odborná veřejnost ze standardních zdrojů příliš informací o tom, jak vlastně probíhají insolvenční řízení a s jakým výsledkem lze v obvyklých případech počítat. Nicméně v rámci přípravy revizní novely uvolnilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky některá čísla ze svých vlastních šetření. Ta jsou obsažena v důvodové zprávě, která doprovází vládní návrh novely insolvenčního zákona (zde). "Nyní pracujeme na vlastních analýzách těchto údajů a porovnáváme je s našimi výsledky, které získáváme z vlastních statistických šetření," uvedl docent Luboš Smrčka, člen týmu Výzkum insolvence.

Ve zmíněné důvodobvé zprávě je například tato velmi zajímavá pasáž:

Ze statistických listů vyplývá, že za sledované období bylo v ukončených insolvenčních řízeních přihlášeno celkem 49 343 přihlášek pohledávek 33 344 věřitelů. Z celkového počtu přihlášených pohledávek připadá na povolená oddlužení 2 493 přihlášek, na prohlášené konkursy celkem 25 607 přihlášených pohledávek a na 4 reorganizace 1 359 přihlášek.

Obecně lze počet přihlášek pohledávek na jedno insolvenční řízení rozdělit do několika úrovní (srov. Graf). V jednom případě bylo do insolvenčního řízení přihlášeno 1 180 přihlášek pohledávek, v 7 případech bylo přihlášeno 200 až 300 přihlášek pohledávek, v 28 případech 100 až 200, v 94 případech víc než 30 až 100, v 361 případech to bylo míň než 30 přihlášených pohledávek na řízení. Ve zbytku insolvenčních řízení bylo přihlášeno méně než 20 přihlášek pohledávek.

Graf – Počet přihlášených pohledávek (y) v jednotlivých řízeních (x) – obecně

Jak již bylo řešeno výše, v 1486 insolvenčních řízeních byl způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs. V těchto řízeních bylo přihlášeno celkem 25 607 přihlášek pohledávek. Průměrně na jeden konkurs připadá 17 přihlášek pohledávek. Nejvíc bylo do konkursu přihlášeno 302 přihlášek pohledávek. Z dostupných dat vyplývá, že až v 58 % konkursů je přihlášeno 5 až 30 přihlášek pohledávek.

Podle docenta Smrčky došlo Ministerstvo spravedlnosti k velmi podobnému výsledku jaké vycházejí z dosavadních výstupů týmu Výzkum insolvence. "Ještě budeme muset oba datové soubory přesně analyzovat, ale zatím se zdá, že naše výsledky jsou plně kompatibilní. Bohužel však i nadále platí, že výsledky Ministesrtva spravedlnosti se týkají spíše formálních aspektů věci - tedy délky řízení nebo právě například počtu přihlášených pohledávek. Náš výzkum se ale daleko výrazněji zaměřuje na počty a především na objem uznaných pohledávek. Přihlásit mohu co chci, podstatné je, zda k tomu mám oprávnění a zda mohu doložit svůj nárok na majetek dlužníka. Hlavní rozdíl však je v tom, že my se snažíme analýzou každého jednotlivéhjo případu zjistit skutečné plnění, jaké z insolvenčních řízení přichází věřitelům. Tato data bohužel Ministerstvo spravedlnosti České republiky nezjišťovalo. To nás hodně mrzí, protože právě zde by pro naší práci byla výborná konfrontace s jinými daty," poznamenal docent Smrčška.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.