Významný soudce proti novému způsobu výběru nových soudců

23.10.2017

Významný český soudce Ljubomír Drápal, který je předsedou Krajského soudu v Praze, se vyjádřil ve svých poznámkách k předloženým návrhům negativně o plánu Ministerstva spravedlnosti České republiky, jak nově upravit výběr soudců pro jejich jmenování

V rozsáhlém textu připomínek, který získal a uveřejnil server Česká justice mimo jiné uvádí: „Otázky řešené v předkládaných předpisech mají zásadní (principiální) povahu a jejich vyřešení může významně ovlivnit stav a vývoj české justice na mnoho let. Mělo by se k nim přistupovat zodpovědně a uvážlivě a na základě výsledků odborné diskuse. Představa, že platný zákon se posléze (v dalším funkčním období parlamentu) „přizpůsobí“ Instrukci a vyhláškám, neodpovídá významu řešeného problému.“

Nový systém by měl platit od ledna. Vláda ho projedná až po volbách do Poslanecké sněmovny. V první fázi by podle dvou vyhlášek a instrukce k novému způsobu výběru kandidátů na soudce měl probíhat výběr justičních čekatelů. Zájemci o přijetí do přípravné služby by se registrovali do centrální evidence a absolvovali písemný centrální test. Centrální evidence by pak měla sloužit k vytvoření skupiny zájemců, ze které budou moci krajské soudy vybírat uchazeče pro svá výběrová řízení. Zástupci justice ale i resortů ve svých připomínkách kritizují namnoze to, že se Pelikán nepokoušel upravit zákon o soudech a soudcích, ale výraznou změnu prosazuje podzákonnými předpisy, konstatuje server Česká justice.

Podle serveru Ljubomír Drápal upozorňuje, že dosavadní pravidla jsou jasná a transparentní a pokud se postupuje podle zákona, nemůže způsob výběru kandidátů na soudce působit nedůvěryhodně. Server však připomíná, že dlouhou dobu některé soudy postupují jinak a že tento stav ministerstvo dosud tolerovalo. Právě netransparentností a možnými manipulacemi ze strany předsedů soudů Pelikán zdůvodňoval zavádění nových pravidel. „Je skutečností, že důvodem, proč není právní úprava respektována a proč nejsou soudci zásadně vybíráni z řad justičních čekatelů, jsou často (u některých krajských soudů) ekonomická hlediska. Navenek to však nemusí být dostatečně zřetelné, zejména subjektům mimo justici; naopak, často u nich navozují dojem účelovosti,“ uvádí Drápal.

Celý text je možná najít ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.