Vývoj v oblasti insolvenčních řízení: Rok 2014 přináší uklidnění ve většině oblastí

29.05.2014

V některých sledovaných parametrech insolvenčních řízení zatím přináší rok 2014 alespoň dílčí zklidnění situace. "U návrhů na soukromníky vidíme stále růst, ale je pomalý, dynamika je nejvýraznější v kategorii nepodnikajících živnostníků, která zatím vytváří ve statistikách specifický prostor, ale především v segmentu firemním se věci vyvíjejí o něco lépe, než jsme očekávali," uvedla vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová. "Tento vývoj nesporně souvisí s oživením hospodářské aktivity, které je citelné. Když se podíváme pozorně na ekonomická data, tak toto oživení můžeme datovat již do druhé poloviny roku 2013 - i když je z různých důvodů málo patrné. Pokles či alespoň stagnace nebo jen mírný růst v oblasti insolvencí tedy přichází s určitým zpožděním, které odpovídá našim předpokladům," dodala.

Podle údajů společnosti Creditreform, která je jednou z firem zveřejňujících agregovaná data vycházející z insolvenčního rejstříku, je nejvíce zřetelný pokles u insolvenčních návrhů směřovaných proti firmám. Zde v některých měsících roku 2014 poklesl počet meziročně až na polovinu, během prvních čtyř měsíců roku vidíme snížení počtu o zhruba 40 procent. Jedním z důvodů však může být i účinnost novely insolvenčního zákona, protože každá výrazná legislativní změna se většinou projeví určitým vyčkáváním, kdy uživatelé systému změnu vstřebávají a vyhodnocují. "Na druhé straně revizní novela byla známá dlouho a systém ji přijal, takže tento vliv bychom měli považovat spíše za marginální," uvedl člen týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka.

Konkurzy podnikatelů
měsíc
2013
2014
firmy
z toho živnostníci
firmy
z toho živnostníci
1
200
55
193
76
2
180
59
227
100
3
180
71
193
94
4
190
61
206
94
5
181
62
 
 
6
167
52
 
 
7
191
78
 
 
8
165
83
 
 
9
179
69
 
 
10
196
78
 
 
11
212
87
 
 
12
183
94
 
 
celkem
2224
849
819
364

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

V počtu podání insolvenčních návrhů vůči fyzickým osobám vidíme určitý nárůst, který je ale relativně mírný, zato v kategorii nepodnikajících živnostníků je zvýšení počtu enormní. Tento segment sleduje samostatně firma Creditreform pouze relativně krátce a to v reakci na stav, kdy fyzická osoba - podnikatel má poměrně obtížný přístup k oddlužení a to kvůli případným závazkům z podnikání. "Pořád na to narážíme a je to záležitost, která si vyžaduje urychlené legislativní řešení. Fyzické osoby s dluhy z podnikání jsou ve velmi obtížné pozici a současný systém jim naprosto znesnadňuje cestu k dalšímu společenskému a ekonomickému fungování," dodal docent Smrčka.

Insolvenční návrhy ČR*
 
2013
2014
Měsíc
Celkem
Firmy
Nepodnikající živnostníci
Fyzické osoby
Celkem
Firmy
Nepodnikající živnostníci
Fyzické osoby
1
2702
524
306
1872
2528
257
476
1795
2
2812
478
318
2016
3156
287
674
2195
3
3128
505
418
2205
3440
319
740
2381
4
3058
533
439
2086
3312
343
780
2189
5
3069
508
410
2151
0
 
 
 
6
2783
446
384
1953
0
 
 
 
7
2973
431
443
2099
0
 
 
 
8
2906
435
454
2017
0
 
 
 
9
2797
421
422
1954
0
 
 
 
10
3549
524
539
2486
0
 
 
 
11
3623
554
570
2499
0
 
 
 
12
3509
662
545
2302
0
 
 
 
celkem
36909
6021
5248
25640
12436
1206
2670
8560

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat, zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.