CRIF: Vysoký počet insolvenčních návrhů v listopadu pokračoval

05.12.2020

Koronavirová krize si - alespoň se to zdá - začíná vybírat svoje ekonomické oběti. Podle údajů společnosti CRIF roste soustavně počet bankrotujících podniků, na které byl podán insolvenční návrh.

V tiskové zprávě CRIF je mimo jiné uvedeno: "Vysoký počet návrhů na bankrot obchodních společností se v příštím roce promítne také do vyššího počtu jejich bankrotů. V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 538 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 347 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 100 návrhů na bankrot obchodních společností, 530 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 318 návrhů na osobní bankrot. Poprvé od června 2017 tak bylo podáno dva měsíce za sebou 100 a více firemních insolvenčních návrhů. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz."

Graf: Vývoj počtu insolvenčních návrhů a prohlášených úpadků během posledních let (obchodní společnosti)

Odborníci ale upozorňují, že v současné době jde stále pouze o náznaky příští situace. Profesor Luboš Smrčka z týmu Výzkum insolvence a člen Vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harry Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze k tomu poznamenal: "Jakkoliv koronakrize není krizí systémovou a ani krizí strukturální, nutně bude znamenat konec pro řadu podniků. Především půjde o subjekty z extrémně postižených odvětví, zde se nabízejí oblasti pohostinství, hotelnictví, obecně cestovního ruchu a to včetně dálkové dopravy, určitě zanikne řada společností provozující různé služby, jako třeba fitness. Druhou skupinou budou dlužníci, kteří již před problémem s virem byli v obtížné finanční situaci. To pak bude znamenat dvě možnosti. Buď ekonomika tyto krachy vstřebá a bude z nich naopak generovat rychlejší růst, nebo se pauza mezi koncem příčiny, tedy koncem epidemických restrikcí, a mezi začátkem růstu ukáže jako příliš dlouhá. Pak nastane horší verze, kdy dojde mimo jiné ke zvýšení nezaměstnanosti, poklesu poptávky, propadu cen podnikatelských aktiv a krize se z nesystémové změní v systémovou."

Podle profesora Smrčky pak platí, že v obou případech se dopady nynější situace naplno projeví až v období začínajícím závěrem první čtvrtletí příštího roku. Se skutečností, že dosud nejde o systémovou krizi, souvisí podle profesora Smrčky další okolnost: "Jestliže nastane po konci epidemických opatření oživení ekonomiky, pak půjde především a téměř jen o to, aby se podniky dožily tohoto okamžiku. V následném růstu bude možné hradit vzniklé ztráty díky celkovému růstu jednodušeji a vlna úpadků by mohla abýt dosti krátká. Jakmile ale přejdeme místo do růstu do pouhé stagnace, což bude v daných okolnostech jakýkoliv výsledek nižší než dvě procenta, vlna bankrotů bude daleko vytrvalejší." 

V této souvislosti připomínáme analýzu Michala Kuděje, která se zabývá skutečným stavem podniků, na které byl v posledních měsících podán insolvenční návrh (psali jsme o ni ZDE).

Graf: Vývoj počtu insolvenčních návrhů a prohlášených úpadků během posledních let (podnikající fyzické osoby, úpadky podnikatelů společnosti)

Podobné názory se objevují i v tiskové zprávě CRIF: "Podobný názor zaznívá také od odborníků z praxe. „Otázky na insolvenční řízení z řad statutárů jsou stále častější. Sice se snaží do poslední chvíle oddálit úpadek, zároveň se ale obávají vlastní odpovědnosti. Novela insolvenčního zákona, která z důvodu pandemie odkládá povinnost firem podat na sebe insolvenční návrh, přitom pouze oddaluje reálné následky koronavirové krize. Je možné, že část dlužníků se rozhodne počkat s podáním insolvenčního návrhu, jejich dluhy ale nezmizí, pouze se projeví později. Oddalování úpadku může vyvolat druhotnou platební neschopnost jejich věřitelů a celý problém se tak přesune i na další osoby,“ říká Pavel Strnad, spoluzakladatel Advokátní kanceláře Polverini Strnad, která se věnuje oblasti firemních insolvencí."

Graf: Vývoj počtu insolvenčních návrhů a prohlášených úpadků během posledních let (spotřebitelé)

Všechny grafy: CRIF

Celou zprávu CRIF naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.