Vysoká škola ekonomická upevňuje spolupráci s Turnaround Management Association Česká republika

30.04.2014

Významný krok ke zkvalitnění výuky krizového managementu a řady dalších oblastí učinily Vysoká škola ekonomická spolu s občanským sdružením Turnaround Management Association Česká republika (T.M.A.), když se dohodly na spolupráci obou institucí

V nejkratší možné době bude výuka v oblasti podnikové ekonomiky na VŠE v Praze obohacena o větší angažovanost členů T.M.A. (odkaz ZDE) v přednáškách předmětů v rámci vedlejší specializace Finanční manažer. Druhou připravenou oblastí spolupráce je nabídka možnosti účasti studentů VŠE na schůzích T.M.A. se zajímavými tématy, jež by mohly být pro studenty přínosné. V neposlední řadě se spolupráce týká bakalářských a diplomových prací, kdy se členové T.M.A. zapojí do procesu návrhů témat prací a následných oponentur.

VŠE v této dohodě reprezentuje prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE, která k začínající spolupráci uvedla: „Turnaround Management Association patří ke světovým lídrům v oblasti krizového managementu a moderního uvažování o podnikové problematice a zkušenosti této organizace jsou pro studenty podnikové ekonomiky neocenitelné. Z hlediska budoucí praxe a uplatnění studentů ve skutečných hospodářských vztazích může tato dohoda posunout výuku na Fakultě podnikohospodářské nebývalým způsobem.“

Turnaround Management Association Česká republika vznikla v roce 2008 jako výhradní česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association se sídlem v Chicagu, Illinois. T.M.A. International je neziskovou společností, zaměřenou na problematiku řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. T.M.A. International byla založena v roce 1988, v současnosti má více než 8100 členů ve 43 afilacích („chapters“), z čehož 31 poboček je v Severní Americe a dále po jedné v Austrálii, České republice, Finsku, Francii, SRN, Indii, Japonsku, Nizozemí, JAR, Španělsku, Taiwanu a Velké Británii. V nejbližší době přibudou afilace v Itálii a Číně.

„Pro studenty jde o významnou možnost, jak se také poznat s lidmi, kteří znamenají špičku ve svých oborech, s odborníky, kteří dlouhodobě zastávají významná vedoucí místa, jsou členy boardů největších firem v zemi a mají mnohdy také významné mezinárodní zkušenosti – například pro budoucí kariéru mladých ekonomů mohou taková setkání znamenat rozhodující impulz,“ dodala profesorka Kislingerová.

V této souvislosti upozornila profesorka Kislingerová na složení členů T.M.A., kde odborníci na krizové řízení zejména tzv. interim manažeři, konzultanti a auditoři představují okolo 40 % členů, finanční poradci a investoři asi 17 %, bankéři a představitelé velkých věřitelských skupin 15 %, více než deset procent členů jsou advokáti a kolem pěti procent pak insolvenční správci. Dalšími členy jsou pak představitelé akademické obce, studenti, soudci, zaměstnanci státní správy a podobně.

V případě jakýchkoliv námětů či dotazů, kontaktujte tajemnici T.M.A. Ludmilu Barborkovou.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.