Vláda předložila sněmovně novelu insolvenčního zákona

04.11.2020

Jako Sněmovní tisk 1073 budeme v příštích měsících označovat naprosto zásadní novelu insolvenčního zákona, která nově upravuje pravidla oddlužení podnikajících fyzických osob (živnostníků a malých či středních podnikatelů)a navrhuje také shodné změny pro fyzické osoby - spotřebitele.

Historii tisku je možné sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ZDE).

Tato novela insolvenčního zákona je transpozicí evropské legislativy (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, text směrnice ZDE) do českého práva. Implementační lhůta uplyne 17. července 2021.To znamená, že příslušnou legislativu je nutné přijmout ještě v tomto volebním období.

Základní otázkou, o které je možné očekávat největší dskusi, je rozhodnutí, zda vyslyšet doporučení obsažené ve směrnici a sjednotit podmínky oddlužení pro živnostníky a podnikající osoby s podmínkami pro spotřebitele. Směrnice se výslovně zabývá pouze první skupinou, u druhé skupiny jenom doporučuje zavést stejný postup.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.