Ve světě insolvencí se prudce ochladilo

03.11.2013

Říjen roku 2013 znamenal zatím rekordní čísla množství insolvenčních návrhů a to jak na fyzické osoby, tak i v dalších kategoriích. Celkově bylo podáno 3549 návrhů, z toho 2486 na fyzické osoby. Insolvenční návrhy směřovaly také proti 524 firmám a proti 539 nepodnikajícím živnostníkům.

V oblasti firem a nepodnikajících živnostníků je srovnání v čase dosti problematické, protože data z předchozích let jsou poměrně špatně srovnatelná.

Kdybychom se ale zaměřili na celkový počet insolvenčních návrhů, tak ten byl letos v říjnu o 18 procent vyšščí než loni ve stejném měsíci. To není zcela nejvyšší meziroční dynamika zaznamenaná v tomto roce - například v lednu byl stejně měřený nárůst 19 procent, v září to bylo shodných 18 procent. Ale ve většině měsíců byl meziroční index nižší.

Podle profesorky Evy Kislingerové, vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence, je říjnový vývoj překvapující pouze na první pohled. "Ve skutečnosti jsme samozřejmě věděli, že celkové počty ještě nějakou dobu porostou a teprve příští rok možná začnou absolutní čísla stagnovat. Navíc konec každého kalendářního roku je doprovázen vyšším počtem insolvenčních návrhů. Když se podíváme na rok loňský, tak dvě celková absolutní čísla nových zahájených insolvenčních řízení byla v říjnu a v listopadu. Takže údiv můžeme možná vyjádřit nad tou jednoznačností a celkovou výší, ale nikoliv nad růstem samotným".

Prefesorka Kislingerová naopak zdůraznila, že když se podíváme pečlivěji na data o skutečně vyhlášených úpadcích a to především o konkurzech, pak zde již žádný významný růst vidět není. "Máme tady 198 nových konkurzů. To je číslo přesně stejné jako v listopadu 2012, jenom se trochu liší jeho vnitřní struktura. A letos je to druhé nejvyšší číslo, již jsme dosáhli i na dvě stovky nových konkurzů."

Za zaznamenání nesporně stojí, že konkurz byl vyhlášen na jednu firmu s obratem vyšším než miliarda korun - na JIP - Papírny Větřní, a.s. (poslední obrat 1,236 miliardy korun, 651 zaměstnanec).

Informace pocházejí ze zprávy společnosti Creditreform, která je kompletně k dispozici zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.