Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny přerušil jednání o Insolvenčním zákonu

23.04.2013

Minimálně do 28. května je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přerušeno jednání o revizní novele Insolvenčního zákona. Ústavněprávní výbor totiž na jednání 10. dubna novelku projednal, ale po rozsáhlé rozpravě jednání přerušil a to právě až do květnového termínu dalšího jednání výboru.

Revizní novela je velmi rozsáhlý dokument, který mění řadu ustanovení insolvenčního zákona a proto jde o značně složitou matérii. Navíc je zde také řada změn technického rázu, které souvisejí s datem účinnosti nového Občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Pouze samotný návrh novely zákona má asi sto strojopisných stran. Z dosavadní diskuse a z postupu jednání se však zdá, že tato novelu bude mít dostatečnou podporu a to nejen na straně koaličních poslanců, ale i u sociální demokracie.

Příslušné dokumenty - jako například samotný návrh nebo záznamy z připomínkového řízení a další podklady - jsou k dispozici zde (odkaz na stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.