Ústavně právní výbor odmítl projednávání novely oddlužení v legislativní nouzi

10.11.2020

Ústavně právní výbor odmítl dne s na svém zasedání projednávání novely oddlužení v legislativní nouzi, souhlasil však se standardním procesem při využitím zkrácených lhůt podle jednacího řádu sněmovny, což také doporučil sněmovně jako další postup.

Stav legislativní nouze navrhovalo ministerstvo spravedlnosti a řada poslanců, nakonec ale převládl názor, že předpis jepříliš vážný a sněmovna by ho nebyla odborně schopna projednat v takové rychlosti. Tím je však dáno, že účinnost zákona není možné dosáhnout k 1. lednu 2021 a nejbližší termín účinnosti je teoreticky možný až 1. 7. 2021. I to však pouze při relativně rychlém projednávání. Část poslanců již ve sdělovacích prostředcích vyjádřila názor, že jde o zdržovací taktiku a že cílem je odsunout účinnost zákona až na 1. ledna 2022.

Z textu usnesení uvádíme:

Po odůvodnění náměstka ministryně spravedlnosti Mgr. Michala Fraňka, zpravodajské zprávě posl. Mgr. Marka Výborného a po rozpravě ústavně právní výbor:
I. k o n s t a t u j e, že k projednávání sněmovního tisku 1073 nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu projednání ve standardním legislativním procesu ve zkrácených lhůtách dle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.