Tým Výzkum insolvence zve na seminář v Poslanecké sněmovně

01.11.2014

Ve čtvrtek 13. listopadu tohoto roku se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskuteční seminář "Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci".

Ústavně právní výbor PSP ČR pořádá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou, katedrou podnikové ekonomiky v rámci projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ seminář Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci.

Čtvrtek 13. 11. 2014 od 8:30 do 12:30 hod. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost č. 205, Sněmovní 1, Praha 1. Vstup pouze s platným občanským průkazem. Seminář se koná bez vložného.

Termíny
 Uzávěrka registrací: do 10. 11. 2014

Registrace
 Na adrese: polkovam@psp.cz

 

Program semináře
8:30 – 9:00 Registrace, recepce Sněmovní 1, pouze s platným OP
Zahájení semináře
9:00 – 9:30 Mgr. Jan FARSKÝ, poslanec PSP ČR a místopředseda Ústavně právního výboru PSP ČR
Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc., VŠE v Praze, odborný garant
Program
9:30 – 10:00 JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D., první náměstek ministryně spravedlnosti
Stát a jeho postoj k budoucímu nastavení vymáhání pohledávek individuálnímu i kolektivnímu
10:00 – 10:30 Doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc., VŠE v Praze
Statistická pravda o insolvenčních řízeních v České republice 2008 až 2014
10:30 – 11:00 Ing. Jaroslav SCHÖNFELD, Ph.D., VŠE v Praze
Insolvenční zákon 2014 z pohledu bankovního sektoru a vymáhání pohledávek
11:00 – 11:30 Ing. Lee LOUDA, VŠE v Praze
Diskuse k některým návrhům na novelizace insolvenčního zákona
11:30 – 12:00 JUDr. Dušan DVOŘÁK, DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona
12:00 – 12:30 JUDr. Ing. Karel DŘEVÍNEK, LL.M., Ph.D., Weil, Gotshal & Manges advokátní kancelář, Právnická fakulta UK, předseda senátu rozkladové komise ČNB
Šikanózní insolvenční návrhy a jejich praktické dopady na dlužníky
Diskuse a závěr semináře

 

Pozvánka ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.