Text Tomáše Richtera k Lex-COVID

28.03.2020

Významný český odborník na insolveční právo spolupracující úzce s týmem Výzkum insolvence a s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka Tomáš Richter zveřejnil výrazný text k zásadám změn, které by měl obsahovat zamýšlený Lex-COVID.

Celý text je k dispozici ZDE.

Tomáš Richter zde mimo jiné uvádí:

"Ekonomická situace, které Česká republika v důsledku epidemie Covid-19 čelí, je zcela výjimečná. Taková situace bude vyžadovat výjimečná opatření nejen v oblasti vynucování společenského odstupu (viz studie „IDEA anti COVID-19 #1”), fiskální a monetární politiky(viz studie „IDEA anti COVID-19 #2“), ale i v oblasti soukromého práva.Stávající české insolvenční právo může podlamovat účinnost protikrizových ekonomických opatření vlády v principu dvěma způsoby. Zaprvé tím, že individuální podnikatelé se i přes plánovanámakroekonomická, respektive plošná opatření,dostanou vdůsledku velmi rychlého a velmi hlubokého výpadku tržeb a tedy likviditydoinsolvenčních řízení,a to v mimořádněvysokých počtech, navíc během velmi krátkéhoobdobí. A za druhé tím, že insolvenční justice budev důsledku takového vývoje na dlouhou dobu procesně zahlcena a do velké míry zablokována. Tato rizika jsou v zásadě podobná vývoji, který v důsledku epidemie Covid-19 hrozí vkrátkém časovém horizontu ve zdravotnictví. Na rozdíl od něj však zákonodárná mocmá,alespoň teoreticky,k dispozici nástroje, jimiž tomu můžečelit.Takovým nástrojemmůže být velmi rychlépřijetídočasnýchzměn pravidel insolvenčního právaupravujících podmínky zahájení insolvenčního řízení.Toby ovšemplatilopouze tehdy, pokud takové změny v principu nebudou vyžadovat soudní posuzování a rozhodování individuálních případů.Změny, které by takové posuzování vyžadovaly, by velmi pravděpodobně vedly kdruhému důsledku, tedy kzahlcení a zablokování insolvenční justice. Přitom by ovšem nebyl odvrácen první následek –dostatečnému počtu podnikatelů postižených ekonomickými dopady epidemieby nebyla poskytnuta potřebná ochrana."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.