Surveilligence v listopadu: Pokles návrhů, růst počtu prohlášených konkurzů

06.12.2019

Společnost Surveilligence ohlásila za listopad 2019 v oblasti korporátních úpadků pokles počtu podaných insolvenčních návrhů, ale naopak poměrně významný růst počtu prohlášených konkurzů.

 

Základní shrnutí situace podle Surveilligence: V listopadu 2019 bylo podáno 79 insolvenčních návrhů, to je o 18 návrhů méně než v říjnu (97 návrhů), ve stejném měsíci bylo prohlášeno 72 konkurzů právnických osob, tedy o 15 více než v říjnu (57 konkurzů). Byly povolené dvě reorganizace (společnosti 4RAIL, a.s., Rakovnické tvářecí stroje s.r.o.).

Jako tradičně byl úpadek řešen formou konkurzu nejčastěji ve firmách existujících 5 až 10 let, které zaměstnávaly méně než 10 pracovníků. Základní kapitál 89 % úpadců, kteří skončili v listopadu 2019 v konkurzu, nepřevyšoval jeden milion korun. Žádná reorganizace nebyla přeměněna na konkurz. 15 vyhlášených konkurzů právnických osob spadalo díky velikosti dlužníka či z jiného důvodu pod insolvenční správce se zvláštním povolením.

Mezi insolvenčními správci se zvláštním povolením dominuje AS ZIZLAVSKY v.o.s.s 24,4 % konkurzních řízení právnických osob za posledních 12 měsíců. AS ZIZLAVSKY v.o.s.získal nejvyšší počet (32) konkurzních řízení právnických osob za posledních 12 měsíců a dominuje tak mezi insolvenčními správci (4,5 %z celkového počtu řízení).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.