Surveilligence, srpen 2018: Počet insolvenčních návrhů stále klesá

07.09.2018

Trend dalšího poklesu počtu insolvenčních návrhů potvrdila nová výzkumná zpráva společnosti Surveilligence. Podle vedoucího vědeckého týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky však již reálně začala fáze relativně stabilního počtu insolvenčních návrhů a vyhlášených konkurzů i povolených reorganizací

"Očekávali jsme to již nějakou dobu a poslední údaje to potvrzují. Již nás zřejmě nečeká další systémový pokles počtu insolvenčních řízení, prohlášených konkurzů a povolených reorganizací. Spíše je rozumné očekávat, že nyní, po nějaké budoucí době relativně stálých čísel, můžeme předpokládat určitá postupná zvyšování počtu případů a to v závislosti na vývoji hospodářského cyklu," uvedl docent Smrčka.

Nová zpráva společnosti Surveilligence za srpen tohoto roku (celá zpráva k dispozici ZDE) mimo jiné uvádí řadu zajímavých informací:

V srpnu 2018 bylo podáno 82 insolvenčních návrhů, tj. o 10 návrhů méně než v červenci 2018. Počet insolvenčních návrhů stále nedosahuje úrovně let 2016 a 2017.

Více než 60% insolvenčních návrhů v srpnu 2018 bylo podáno na firmy se stářím nad 10 let, polovina z firem měla méně než 10 pracovníků.

V srpnu 2018 bylo prohlášeno 48 konkurzů právnických osob, o 16 méně než v červenci 2018 (64 konkurzů).

Kumulativně se počet konkurzů a reorganizací drží v prvních osmi měsících 2018 stále pod úrovní let 2016 a 2017.

V srpnu 2018 byly 2 povolené reorganizace (stejně jako v červenci 2018).

V srpnu 2018 byl úpadek řešen formou konkurzu nebo reorganizace většinou ve firmách existujících nad 5 let, které zaměstnávaly méně než 5 pracovníků.

Základní kapitál třech čtvrtin úpadců, kteří skončili v srpnu 2018 v konkurzu, nepřevyšoval 1 mil. Kč.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.