Surveilligence: Říjen 2019 může znamenat obrat v trendu korporátních úpadků

07.11.2019

Podle nového reportu společnosti Serveilligence vzrostly v říjnu oproti září relativně významným způsobem počty korporátních úpadků. Mohlo by to znamenat po letech obrat trendu soustavného poklesu úpadků - jakkoliv zatím není k takovému tvrzení dostatek informací.

 

Podle dat zveřejněných výzkumným pracovištěm společnosti bylo v říjnu 2019 podáno v České republice 97 insolvenčních návrhů, to je o 7 návrhů více než v září (90 návrhů). Bylo také prohlášeno 57 konkurzů právnických osob, to je o 8 více než v září (49 konkurzů), a byly povolené dvě reorganizace (společnosti CECG a.s. a SKD Bojkovice s.r.o.).

Během sledovaného měsíce byl úpadek řešen formou konkurzu nejčastěji ve firmách existujících 10 až 15 let, které zaměstnávaly méně než 10 pracovníků. Základní kapitál 81 % úpadců, kteří skončili v říjnu 2019 v konkurzu, nepřevyšoval 1 milion korun. Žádná z běžících reoganizací nebyla během sledovaného období přeměněna vkonkurz.

Osm konkurzů právnických osob spadalo v říjnu pod insolvenční správce se zvláštním povolením. Mezi insolvenčními správci se zvláštním povolením dominuje AS ZIZLAVSKY v.o.s.s 27,6 %konkurzních řízení právnických osob za posledních 12 měsíců. AS ZIZLAVSKY v.o.s.získal nejvyšší počet (35) konkurzních řízení právnických osob za posledních 12 měsíců a dominuje tak mezi insolvenčními správci (5 procent z celkového počtu řízení).

Celý report společnosti Surveilligence naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.