Surveilligence o úpadcích v lednu 2019

12.02.2019

Společnost Surveilligence zveřejnila novou zprávu o vývoji firemních úpadků v České a ve Slovenské republice.

Základní zjištění společnosti Surveilligence o úpadcích v České republice v lednu roku 2019:

V lednu 2019 bylo podáno 95 insolvenčních návrhů, tj. o 11 návrhů více než v prosinci 2018. Přibližně 58% insolvenčních návrhů v lednu 2019 bylo podáno na firmy se stářím do 15 let, 38% úpadců mělo méně než 10 pracovníků. V lednu 2019 bylo prohlášeno 58 konkurzů právnických osob, o 19 více než v prosinci 2018 (39 konkurzů). V lednu 2019 nebyla povolena žádná reorganizace. V lednu 2019 byl úpadek řešen formou konkurzu nebo reorganizace nejčastěji ve firmách existujících 6 až 10 let, které zaměstnávaly méně než 10 pracovníků. Základní kapitál 80% úpadců, kteří skončili v lednu 2019 v konkurzu, nepřevyšoval 2 miliony korun. Mezi nejvýznamnější firmy v konkurzu v lednu 2019 patří BOR Biotechnology, a.s. (základní kapitál 307 mil. Kč) a ELROZ a.s. (do 100 zaměstnanců). Mezi nejvýznamnější bankovní věřitele podle počtu pohledávek za posledních 12 měsíců patří Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a.s.

Celou zprávu společnosti je možné najít ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.