Surveilligence o insolvencích v září: více návrhů, méně konkurzů

06.10.2019

Již tradičně ukazuje statistika společnosti Surveilligence o insolvenčních řízeních vedených v České republice za září růst počtu návrhů, ale pokles poču skutečně prohlášených konkurzů. Navíc v daném měsíci nebyla zaznamenána ani jedna povolená reorganizace, zato došlo ke zrušení dvou již běžících reorgazací a k jejich přeměně na konkurz.

Vedoucí projektu Výzkum insolvence profesor Luboš Smrčka k tomu poznamenal: "Je v tom cítit určitá nervozita, která je nyní přítomná v celém ekonomickém prostředí a zde je přímo hmatatelná. Podnikatelské subjekty registrují celkově zhoršenou společenskou i hospodářskou náladu, cítí, že jsme nyní ještě v nějakém rovnovážném stavu, ale že se také rozhoduje o tom, zda pokračováním bude další růst, třebas by byl malý, nebo zda vstoupíme do fáze stagnace či zda se naopak ocitneme v recesi. Jedním z dopadů je také vyšší citlivost na problémy partnerů," uvedl při komentování posledních údajů.

Společnost Surveilligence ve své pravidelné zprávě o vývoji insolvencí v České a ve Slovenské republice mimo jiné uvedla, že v září 2019 bylo v České republice podáno 90 insolvenčních návrhů. Podle údají firmy je to o 13 návrhů více než v srpnu 2019. tehdy bylo podáne 77 návrhů.

 

Co je ale podstatnější, tak ve stejném měsíci roku 2019 bylo prohlášeno 49 konkurzů právnických osob, čili naopak o 10 méně než v srpnu (59 konkurzů). Společnost také zdůraznila, že vzáří 2019 nebyla povolena žádná reorganizace. naopak dvě reorganizace přeměněny vkonkurz (A-GLASSRecycling s.r.o. a OTRRecycling s.r.o.).

Podle profesora Smrčky je třeba vidět postupné pomalé obracení trendu jak v počtu insolvenčních návrhů, tak i v počtu prohlášených konkurzů. "Pokud se podíváme na trendové linky, jak je kolegové ze Surveilligence v grafech naznačují, je to vidět poměrně jasně a považujme to za průkazné. Dlouhodobý trend poklesu jak v kategorii návrhů, tak i v kategorii skutečně prohlášených konkurzů, byl zřejmý. Zlom se dostavil na přelomu loňského a letošního roku. Na druhou stranu z toho nelze dělat nějaké dalekosáhlé závěry. V podstatě to odpovídá našim dlouhodobým prognózám. Počet návrhů a konkurzů nemůže klesat do nekonečna, vždy, i během konjunktury, opouštějí podnikatelské prostředí nějaké subjekty. Zatím je ale zvyšování trendové křivky velmi pomalé a nenaznačuje nějaké vážnější problémy v reálném světě," uvedl profesor Smrčka.

Jako již tradičně byl i v předchozím měsíci úpadek řešen formou konkurzu nejčastěji ve firmách existujících 10 až 15 let, které zaměstnávaly méně než 10 pracovníků. Základní kapitál drtívé většiny úpadců (78 %) nepřevyšoval jeden milion korun. Bylo ale vyhlášeno relativně hodně velkých úpadků, protože celkem šest konkurzů prohlášených v září spadalo pod insolvenční správce se zvláštním povolením.

Na trhu insolvenčních správců je i nadále nejsilnějším hráčem AS ZIZLAVSKY v.o.s., který v danou dobu figuruje v celkem 26,6 procentech případů, které spadají pod správce se zvláštním povolením. Tato kancelář získala také největší počet řízení vedených s právnickými osobami. Podíl této kanceláře na trhu všech konkurzních řízení dosáhl za posledních 12 měsíců 4,6 procenta (33 prohlášených konkurzů)..

Celou zprávu společnosti Surveilligence naleznete ZDE a případně ZDE..

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.