Surveilligence 2018: Společnost oznámila další pokles počtu firemních bankrotů. Ten se však zpomaluje

10.01.2019

Podobně jako jiné zdroje, také společnost Surveilligence oznámila pokles počtu úpadků a insolvenčních návrhů v České republice. Firma také nabízí zajímavá srovnání se situací na Slovensku.

Základní shrnutí zprávy Surveilligence za rok 2018 pro podnikatelské subjekty v České republice, charakteristika prosince 2018:

• V prosinci 2018 bylo podáno 84 insolvenčních návrhů, tj. o 19 návrhů méně než v listopadu 2018.

• Přibližně 55% insolvenčních návrhů v prosinci 2018 bylo podáno na firmy se stářím nad 10 let, 45% úpadců mělo méně než 10 pracovníků.

• V prosinci 2018 bylo prohlášeno 39 konkurzů právnických osob, o 23 méně než v listopadu 2018 (62 konkurzů).

• Kumulativně se počet konkurzů a reorganizací v roce 2018 ustálil pod úrovní let 2016 a 2017.

• V prosinci 2018 nebyla povolena žádná reorganizace.

• V prosinci 2018 byl úpadek řešen formou konkurzu nebo reorganizace nejčastěji ve firmách existujících 6 až 10 let, které zaměstnávaly méně než 5 pracovníků.

• Základní kapitál 80 % úpadců, kteří skončili v prosinci 2018 v konkurzu, nepřevyšoval 1 mil. Kč.

Některá zásadní zjištění o vývoji insolvencí v posledních měsících v grafech:

Zdroj: Zpráva společnosti Surveilligence (kompletní zpráva ZDE)

Charakteristika společnosti Surveilligence (zdroj webové stránky firmy):

Surveilligence je specializovaná forenzní agentura zaměřená na vyšetřování sofistikované finanční kriminality páchané managementem a zaměstnanci v segmentu privátních společností a veřejné správy. Surveilligence je jediná společnost svého druhu v České a Slovenské republice, jež se specializuje výhradně na vyšetřování a prevenci závažných manažerských podvodů a tzv. kriminality bílých límečků.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.