Srpen přinesl další růst insolvencí

02.09.2012

Celkem 2048 insolvenčních návrhů na fyzické osoby a k tomu 724 na firmy přinesl podle údajů společnosti Creditreform srpen 2012. Pokud pomineme otázku počtu pracovních dnů v daném měsíci, pak jde v případě firemních úpadků o nejvyšší číslo nejen v celém roce, ale dokonce po celou dobu platnosti insolvenčního zákona.

Co se týká návrhrhů na oddlužení (osobní bankrot) a návrhů na fyzické osoby, není počet 2048 rekordním, avšak nemá k tomu daleko. Více návrhů se totiž objevilo pouze letos v březnu. Například oproti počtu návrhů tak, jak je dostaly soudy v srpnu 2009, je letošní počet více než pětinásobkem. Podobné srovnání s rokem 2010 zní, že letošní počet je 2,5 násobek tehdejšího a konečně pokud bychom tento srpen porovnali s loňským, pak vidíme růst o 34 procent. Nicméně to je z hlediska dynamiky zvyšování počtu insolvenčních návrhů pokles - kdybychom totiž srovnali celé období leden až srpen 2012 proti stejné době loni, pak růst je více nže 42 procent.

Společnost Creditreform pro zbytek letošnmího roku očekává pokračování nastoleného trendu s tím, že nejpodstatnějšími znaky vývoje je celková nejistota v podnikatelském prostředí a vysoké zadlužení domácností spojené s restriktivními opatřeními vlády. Dále pak napjatá situace na trhu práce. Podle zprávy společnosti Creditreform (plné znění zde) mohou mít v roce 2013 hlavní vliv na další vývoj insolvencí opatření vlády v oblasti zvyšování daňové zátěže domácností i firem.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.