Srpen 2020: Málo ukončených živností, málo ukončených společností

25.09.2020

Překvapivá data o srpnu 2020 uveřejnila společnost CRIF: Podle jejích statistik přinesl srpen 2020 nízký počet ukončených živností i nízký počet ukončených obchodních společností. Podle Luboše Smrčky to ale není ani tak důkaz o nízké "ničivosti" krize, jako spíše důsledek vládních opatření, která dopady krize na podnikatelský sektor zpomalují.

Zpráva o aktivitách v oblasti podnikání (celá zpráva ZDE) například došla k tomu, že: "V srpnu začalo v České republice podnikat 4 982 lidí. 1 530 lidí naopak s podnikáním skončilo a svoji živnost zrušilo. Jde o nejnižší počet ukončených podnikatelských oprávnění od začátku roku 2010, tedy za více než deset let. V České republice tak v srpnu přibylo 3 452 podnikatelů, což je nejvyšší počet od ledna 2012. Svoji živnost v srpnu potom přerušilo 5 635 podnikatelů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz."

Podle vedoucího týmu Výzkum insolvence Luboše Smrčky jde o překvapivá čísla pouze na první pohled: "Určitě bych s hodnocením nějakou dobu vyčkal, protože srpen patřil stále k období, kdy doznívala a částečně i plně působila vládní opatření na zpomalení dopadů krize do podnikatelského sektoru. Ta čísla nutně musí být alespoň částečně ovlivněná těmito aktivitami."

Zároveň profesor Smrčka varuje před optimismem i u dalších dat. "Co je ale podstatné a co by nás alespoň na první pohled mohlo povzbuzovat do budoucnosti, to je vysoký počet nových živností založených v srpnu. Ale i zde bych měl zpochybňující poznámku - přece jen v srpnu jsme již viděli určitý růst nezaměstnanosti, tedy ukončování zaměstnaneckých poměrů - a je možné, že část těchto lidí pro své zaměstnavatele pracuje dál, ale jako osoby samostatně výdělečně činné, tedy na živnostenské oprávnění. To je ale dosti problematické hodnotit kladně. Nevím, zda je nabídnuté vysvětlení pravdivé, ale dříve, naž začneme jásat nad podnikatelskými aktivitami, je třeba ho vzít v potaz," dodal profesor Smrčka.

Společnost CRIF vydala také zprávu o vznikání a zanikání obchodních společností v srpnu (celá zpráva ZDE).

Zpráva mino jiné uvádí: "V srpnu tohoto roku vzniklo v České republice 1 942 obchodních společností, o 313 méně než v červenci. Zároveň v srpnu zaniklo 1 061 obchodních společností, o 252 méně než v předchozím měsíci a nejméně od září roku 2018, tedy za poslední dva roky. V srpnu tak v České republice přibylo 881 společností, o 61 méně než předchozí měsíc. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.