Srpen 2013: Počátky stagnace v oblasti insolvencí?

04.09.2013

Poslední data o nových insolvenčních případech v České republice možná naznačují, že ke stagnaci v počtu případů dojde dříve, než se odborníci domnívali. V srpnu se totiž počty ve všech sledovaných kategoriích zvyšovaly pouze velmi mírně.

Celkový počet insolvenčních návrhů se v letošním srpnu mezioročně posunul nahoru v podstatě neznatelně (2906 vůči 2772), u fyzických osob vidíme dokonce mírný pokles v absolutním množství (přepočet na počet pracovních dnů není v tomto případě příliš podstatný). "Na druhé straně jsme zase na počtu vyšším než dva tisíce případů za kalendářní měsíc, což bych brala jako určitou psychologickou hranici. Dokud budeme nad ní, nemá smysl hovořit o zlepšování situace," uvedla k tomu vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová. Poukázala na to, že zatím se počet onsolvenčních návrhů na fyzické osoby vždy po několik měsíců drží nad dvěma tisíci případů a tento trend je pak vždy pouze jednorázově přerušen poklesem. "Když se podíváme na předchozí rok, tak vidíme zcela opačný průběh - počet nových podání byl dlouhodobě pod hranou dvou tisíc a pouze výjimečně se dostal nad ní," dodala profesorka Kislingerová.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

9

2371

611

1760

 

 

 

 

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

23431

3860

3172

16399

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Podstatným srovnáním je počet skutečně vyhlášených konkurzů na podnikatele a podniky - zde je dynamický růst u živnostníků, ale naopak pokles o obchodních společností. Podle člena týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky to znamená, že je možné najít příznaky konce dlouhého období, kdy insolvencí pouze a jenom přibývalo. "Při podrobnější analýze čísel za roky 2012 a 2013 vidíme, že u samotných obchodních společností jsme již spíše ve fázi stagnace než pokračování růstu. To znamená dvě věci. Za prvé je potřeba vnímat, že počet skutečně vyhlášených konkurzů je oproti počtu insolvenčních návrhů podstatně nižší mimo jiné proto, že dlužníci často namají žádný majetek a řízení jsou proto zastavena před tím, než je vyhlášen úpadek a jako jeho řešení vybrán konkurz. Jinými slovy nám přibývá dlužníků, kde soud a věřitelé zjistí, že další insolvenční řízení nemá smysl. To je špatná zpráva. Za druhé ale opravdu ubývá nebo alespoň nepřibývá případů, kdy jsou v úpadku reálně fungující podniky se skutečným majetkem. Což je naopak zpráva dobrá," uvedl docent Smrčka k posledním číslům s tím, že tedy stagnuje počet úpadků firem, které se skutečně podílejí na tvorbě produktu."Určitě bych z toho zatím nedělal nějaké dalekosáhlé závěry, ale je to zajímavá novinka a mohla by znamenat, že krize již podniky nezasahuje tak drasticky," dodal docent Smrčka.

Tabulka 2: Konkurzy podnikatelů

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83 

9

163

45

 

 

10

196

60

 

 

11

169

54

 

 

12

130

48

 

 

celkem

1899

555

1454

521

zdroj: Creditreform

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.