Společnost Survelligence zveřejnila data za říjen 2018. Pokles úpadků se zastavil

05.11.2018

Říjen přinesl oproti září vyšší aktivitu jak v podaných insolvenčních návrzích, tak i v oblasti vyhlášených konkurzů. Nicméně kumulativně jsou letošní data stále hluboko pod úrovní roku 2017.

Základní zjištění společnosti Survelligence za říjen 2018:

• V říjnu 2018 bylo podáno 89 insolvenčních návrhů, tj. o 17 návrhů více než v září 2018

• Celkem 55% insolvenčních návrhů v říjnu 2018 bylo podáno na firmy se stářím nad 10 let, necelá polovina z firem měla méně než 10 pracovníků.

• V říjnu 2018 bylo prohlášeno 67 konkurzů právnických osob, o 35 více než v září 2018 (32 konkurzů ). Počet prohlášených konkurzů je tak druhý nejvyšší v roce 2018.

• Kumulativně se počet konkurzů a reorganizací drží v roce 2018 stále pod úrovní let 2016 a 2017.

• V říjnu 2018 nebyla povolena žádná reorganizace.

• V říjnu 2018 byl úpadek řešen formou konkurzu nebo reorganizace nejčastěji ve firmách existujících 11 až 15 let, které zaměstnávaly méně než 5 pracovníků.

• Základní kapitál 75 % úpadců, kteří skončili v říjnu 2018 v konkurzu, nepřevyšoval 1 mil. Kč.

Celá zpráva společnosti je k dispozici ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.