Společnost Surveilligence zveřejnila nové statistiky insolvenčních návrhů

11.08.2018

Specializovaná forenzní agentura zaměřená na vyšetřování sofistikované finanční kriminality páchané managementem a zaměstnanci v segmentu privátních společností a veřejné správy Surveilligence zveřejnila nové statistiky počtu insolvenčních návrhů.

 Jak je vidět z grafu, počet nových insolvenčních řízení s podnikatelskými subjekty se pohybuje na velmi nízké úrovni. Je tedy dále potvrzen klesající trend vývoje v této oblasti.

 

"Vidíme zde všechny znaky vrcholící konjunktury," uvedl k tomu docent Luboš Smrčka z Vysoké školy ekonomické v Praze, vedoucí projektu Výzkum insolvence. Podle jeho slov lze na základě stávajících známých dat předpokládat, že ještě během roku 2019 budou počty nových řízení stagnovat na současné úrovni. "Ale pro rok 2020 bych již očekával zvýšení, třebas pouze mírné a zatím málo podstatné," uvedl docent Smrčka s tím, že situaci by ale mohl změnit nečekaný vývoj celkové ekonomické situace.

"Naše aktuální odhady vycházejí z předpokladu, že období silné konjunktury se blíží ke konci a že během následujících dvou let nastane ochlazení hospodářství. Samozřejmě asi všichni víme, že to jsou skutečně jenom předpoklady, že tento vývoj je odhad na základě minulosti, který může být přehlušen nějakým v tuto chvíli ještě neznámým dějem. Nicméně si lze pouze těžko představit, že by se objevil nový růstový impulz, vnímáme spíše rostoucí rizika a postupnou erozi rovnováhy, takže za podstatně pravděpodobnější bych pokládal případné zhoršení reality oproti prognóze než její zlepšení," dodal docent Smrčka.

Celou velmi zajímavou a důkladnou analýzu společnosti Surveilligence naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.