Sněmovní tisk 1030: První čtení pokračuje po 16. květnu

09.05.2017

Během čtrnácti dnů po 16. květnu 2017 by mělo proběhnout přerušené první čtení další novely zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenční zákon). Tento vládní návrh novely má přinést značné zjednodušení při oddlužení fyzických osob.

Zatímco v oblasti podnikatelských úpadků je novela nulitní, obrovskou změnu by měla znamenat pro fyzické osoby. Zásadním krokem je umožnit oddlužení v podstatě všem fyzickým osobám a to i v případě, že pouze ponesou náklady řízení (po dobu sedmi let), ale platby věřitelům mohou být nulové. Věřitelé v této souvislosti hovoří o morálním hazardu.

Náměstek ministra spravedlnosti pro úsek justiční a legislativní Michal Franěk k tomu uvedl: "Dále by měl rok 2017 znamenat také platnost druhé novely insolvenčního zákona, tzv. novely oddlužovací. Cílem novely je legislativní řešení nadměrného zadlužení některých osob, jež ústí do tzv. dluhové pasti, a to prostřednictvím zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků za současného zapojení těchto dlužníků do transparentní ekonomické činnosti. Zároveň je pamatováno i na ochranu věřitelů. Nová právní úprava v dalších oblastech do budoucna minimalizovala možnost excesivního zadlužování spotřebitelů, například změnou podmínek při poskytování spotřebitelského úvěru, omezením nárůstu příslušenství pohledávky spojeného s jejím uplatněním. Oddlužovací novelou jako posledním krokem při snaze o racionalizaci míry zadlužení je řešen problém, kdy bylo fakticky možné, aby se spotřebitelé dostali do dluhové pasti."

Ovšem právě míra zachování práv věřitelů je nyní silně diskutována. Zcela opačný názor například formuloval Oldřich Řeháček, společník Administrace insolvencí CITY TOWER: "Nový svět, ale spíše Kafkovu Ameriku, pak bude pro věřitele znamenat ministerstvem spravedlnosti plánovaná možnost osvobodit dlužníka od placení jeho dluhů bez toho, aby se jim v insolvenčním řízení dostalo na jejich řádně uplatněné a zjištěné pohledávky jakéhokoliv plnění. Jakkoliv je totiž na jednu stranu třeba souhlasit se záměrem ministerstva spravedlnosti dopřát širšímu okruhu zadlužených osob dobrodiní oddlužení, je na straně druhé nutno vnímat ústavní rámec, ve kterém se tento záměr může pohybovat. K plánované „nulové variantě“ nelze než podotknout, že v listopadu 1989 by si málokdo pomyslel, že za necelá tři desetiletí dosáhneme nikoliv pouze socialismu (který stál na myšlence „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“), ale dokonce samotného komunismu, jehož hlavním heslem je „každý podle svých schopností (splácet), každému podle jeho potřeb (budou poskytnuty úvěry a půjčky)"."

Oba názory jsou citovány z rozsáhlé ankety uspořádané Českou advokátní komorou v časopise Právní rádce. V ní také odpovídal vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka. Ten k tomuto tématu oddlužení uvedl: "Druhá novela, kterou letos lze očekávat, se týká prolomení hranice 30 procent uhrazených pohledávek v oddlužení. To je velké téma na samostatnou diskusi a ta teprve musí v následujících měsících proběhnout."

Celou diskusi je možné najít ZDE.

V parlamentu je na téma této novely očekáván výrazný souboj, ve kterém se na jednu stranu postaví především pravicová opozice a pravděpodobně i část sociální demokracie spolu s centristy z vlády, na stranu druhou pak ANO jako předkladatelé, sociální demokraté, komunisté a národně orientovaná opozice. V dané době nelze výsledek předpokládat.

Zájemci o přesné znění návrhu novely a další dokumenty najdou tyto písemnosti ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.