Sněmovna schválila hned v prvním čtení další novelu insolvenčního zákona

10.07.2019

Poslanecká sněmovna dnes schválila další novelu insolvenčního zákona. Jde o Sněmovní tisk 493, který rozšiřuje okruh zvláště zranitelných osob.

Návrh předložila skupina poslanců (mimo jiné například Kateřina Valachová z ČSSD či Patrik Nacher z ANO). Zabývá se problematikou tak zvaných dětských dlužníků a umožňuje jim propříště oddlužení za podmínek obdobných, jako učinil zákon č. 31/2019 Sb. (tak zvaná oddlužovací novela z ledna tohoto roku účinná od 1. června 2019). Sněmovní tisk je k dispozici ZDE. Předpis byl schválen s mimořádnou rychlostí (bez rozpravy ve výborech, tedy hned v prvním čtení - tento postup je možný pouze tehdy, pokud se proti nepostaví žádný z klubů). Na plénu hlasovali pro změnu všichni přítomní poslanci.

Podstatou zákona je doplněnínového textu do § 412a IZ. Je přidán odst. 6, který zní:

„(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.“.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.