Sněmovna přehlasovala Senát, insolvenční zákon byl novelizován podle sněmovní verze

22.01.2019

Sněmovna dnes přehlasovala Senát a přijala svoji verzi insolvenčního zákona

Sněmovna výraznou většinou přijala vlastní verzi insolvenčního zákona (Sněmovní tisk 71/8) a odmítla variantu senátní (Sněmovní tisk 71/9). Hlasování o senátní verzi ZDE, hlasování o sněmovní verzi ZDE.

Sněmovna tedy odmítla zrušení podmínky třicetiprocentního splacení zjištěných zajištěných pohledávek (bez započtení podmíněného dluhu) jako potvrzení vyvratitelné domněnky splnění oddlužení, ponechala také v platnosti podmínku splacení stejné částky věřitelům, jaká byla použita na uhrazení odměny a hotových nákladů insolvenčního správce. Během diskuse na toto téma zaznělo opakovaně tvrzení (například ze strany poalslance Patrika Nachera - ZDE), že nepůjde o sumu 2x1089 korun, ale o částku nižší: "A teď upřesnění z toho 1+1. To se tady točí pořád dokola. Není pravda to, co teď řekl kolega Chvojka, že to je 1 089 krát dva a podobně. To by platilo v momentě, kdy by byla neměnná částka výše odměny insolvenčního správce. Ale jak bylo tady řečeno, už nějaký návrh tady připraven byl za kolegy Pelikána a něco se bude připravovat. To 1+1 znamená, kdybych to měl vysvětlit úplně, nevím už jak, ilustrativně, tak je to náklad přenosu peněz z místa A, to je místo dlužníka, do místa B, to je věřitel, aby při tom přenosu peněz se neztratilo u toho, kdo může méně zaplatit, více než 50 %. To je na tom jakoby složité. A to mně přijde fér. Že pak do toho místa B, do toho cíle doputuje méně a na té cestě se může také všechno ztratit. To je ten návrh Senátu. Že se všechno může ztratit na té cestě v přenosu peněz od dlužníka k věřiteli. A to si myslím, že přece férové není. Spravedlivé to není taky. Takže pojďme se bavit o motivaci, o nových motivátorech pro odměňování insolvenčních správců, o tom se pojďme bavit, aby i oni byli motivováni. A to není jenom směrem dolů. To může být i směrem nahoru, ale není pravda, že je neměnné, že se jedná o 900 korun plus DPH krát dva, a tím strašit, že se tam někdo nedostane."

Na jiném místě diskuse (ZDE) stejný poslanec prohlásil: "Vedle toho tady je, a může se s ní pracovat, vyhláška ministerstva o odměnách insolvenčních správců. To je věc, která není součástí zákona, a tady přece všichni vidíte, že to je tak rozsáhlá norma, o které se tady rok bavíme. Tady když uděláme nějakou změnu a my jsme to chtěli zpátky, tak to bude trvat znovu rok, zatímco ta vyhláška se dá udělat víceméně hned."

Zdá se tedy pravděpodobné, že úmyslem politiků je změnit vyhlášku o odměňování insolvenčních správců tak, aby odměna v případě málo bonitních dlužníků poklesla v souvislosti s nízkými částkami ve splátkovém kalendáři.

Nicméně v úvodním vystoupení ministra spravedlnosti Jana Kněžínka toto téma nezaznělo (ZDE). O tématu se zmínil pouze okrajově: "Jsem přesvědčen, že ten původní návrh, který předpokládá, že dlužník musí být schopen splatit svým věřitelům částku, která odpovídá zhruba tisícikoruně měsíčně, je přiměřený tomu, jaký benefit, jaký benefit na konci toho oddlužení dostane. Bude jeho životní situace zcela ekonomicky restartována, začne s čistým štítem bez dluhů a bude jenom na něm, jestli na něj to předchozí řízení působilo dostatečně výchovně. A podle mého názoru může působit výchovně jedině tehdy, když si uvědomí, že dluhy se musí splácet, a když z toho tedy něco budou mít i sami věřitelé."

Účinnost nové podoby zákona by měla nastat nejpozději od července 2019. Podstatné v této věci bude, zda a kdy podepíše návrh prezident republiky.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.