Senát projednal první část krizové legislativy, druhá část 17. dubna

16.04.2020

První část krizové legislativy projednal 16. dubna Senát Parlamentu České republiky. Druhou část balíku budou senátoři schvalovat 17. dubna.

Z hlediska oblasti insolvencí bylo klíčovým okamžikem jednání 16. dubna schválení senátního tisku 229, který se týká úvěrů v souvislosti s očekávaným zpomalením ekonomiky v důsledku epidemie koronaviru. Velký ekonomický význam může mít také senátní tisk 230, kterým se mění zákon o České nárdní bance.

Pořad 20. schůze Senátu v 12. funkčním období (datum 16. dubna)

 1. Informace vlády k současné situaci v EU v souvislosti s onemocněním COVID-19
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (zamítnut)
 7. Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (schválen)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.