Senát projedná insolvenční zákon 19. prosince

06.12.2018

Garanční Ústavně-úprávní výbor Senátu včera projednal a schválil novelu insolvenčního zákona.

Výbor doporučil plénu Senátu novelu schválit v podobě, jak ji předkládá Senátu Poslanecká sněmovna. Tím výrazně vzrostla pravděpodobnost, že novela budu v této podobě skutečně schválena a zhruba od 1. května nebo případně 1. června příštího roku by mohla nabýt účinnosti. Termín účinnosti je dán textem novely:

část šestá

Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I, bodů 25 a 34, které nabývají účinnosti prvním dnem čtyřicátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2019, a s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zmíněná Část třetí je novela Zákona o soudcích, v případě Části páté jde o nepřímou novelu občanského soudního řádu.

Projednávání tisku 12/0 (novela insolvenčního zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky) bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 19. 12. 2018) jako bod č. 14 (1. bod odpoledního jednání ve středu 19. prosince).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.