Senát dnes jednohlasně zařadil mladé dlužníky mezi zvlášť ohrožené skupiny

14.08.2019

Další novelizace insolvenčního zákona byla jednomyslně schválena všemi přítomnými senátory. Podpis prezidenta je pokládán za formalitu.

Podobně jako Poslaneckou sněmovnou prošla i Senátem novela insolvenčního zákona naprosto bez odporu a všemi hlasy přítomných. Možná již od 1. září tedy budou moci mladí lidé, jimž většina dluhu vznikla před jejich plnoletostí, požádat o oddlužení za stejných pravidel jako senioři a invalidé. A podobně jako oni, nebudou mít před sebou také vyvratitelnou domněnku, že splacením 30 procent dluhu potvrzují a dokládají vynaložení odpovídající snahy.

V rámci přechodných ustanovení je navíc definováno, že pokud bude existovat případ dlužníka, který vstupil do insolvence po 1. červnu 2019, ale před účinností další novely, a pro takového dlužníka budou pravidla novely výhodnější, může je vyžít a dále v insolvenčním řízení postupovat podle novější verze zákona.

Zákon ještě čeká na podpis prezidenta republiky, nicméně ten je považován v daném případě za formální.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.