Růst objemu úvěrů domácnostem se dlouhodobě zpomaluje

31.05.2012

Poslední statistiky České národní banky (Měnový přehled vydaný 31.května 2012, který zachycuje stav k 30. dubnu 2012)dokazují, že dynamika růstu úvěrů domácnostem se výrazně zpomalila. Objem úvěrů dosáhl 1,123 bilionu korun, což je pouze o 1,2 miliardy korun více než na konci března.

"Potvrdil se letošní trend, když posledním měsícem, kdy jsme zaznamenali větší růst úvěrů domácnostem, byl loňský prosinec. Od jeho konce do konce dubna se úvěry domácnostem zvýšily z 1,118 bilionu na 1,123 bilionu, tedy pouze o pět miliard korun," uvedla prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. z pražské Vysoké školy ekonomické.

Podle Ing. Luboše Smrčky, CSc. ze stejné vysoké školy je trend zpomalení růstu úvěrů jednoznačně správný - nicméně není možné nyní říci, zda jde o důsledek racionálnějšího chování rodin nebo racionálnějšího chování bankovního sektoru. "Ideální by samozřejmě byla kombinace obého, ale pravděpodobnější je, že ty rodiny, které v minulosti přijímaly největší objemy úvěrů, se dostaly do takových potíží, že jejich další zadlužování nepřichází do úvahy. Jde hlavně o rodiny z prvího a druhého decilu a dále pak rodiny s vysokými příjmy - jejich míra defaultu, třebas krátkodobého, je alarmující. U nízkopříjmových rodin vidíme katastrofu, jinak to nelze nazvat."

 

Národní měnový přehled České národní banky je k dispozici zde. Tyto údaje jsou aktualizovány většinou k poslednímu dni měsíce následujícího po aktualizovaném období. Tedy data zveřejněná 31. května zachycují situaci k 30.dubnu.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.