Rok 2014 v insolvencích: určitý pokles návrhů, ale trendy jsou nejasné

29.01.2015

Celkový počet insolvenčních návrhů se v roce 2014 (poprvé od účinnosti insolvenčního zákona v lednu 2008) poněkud snížil. Podle analýz týmu Výzkum insolvence je ale předčasné dělat z toho nějaké zásadní závěry.

Podle vedoucího týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky je ještě příliš brzy na to, aby byl trend vyhlášen jako určující i pro další období. "Podívejme se například na vývoj exekucí. Tam také došlo v posledních letech k určitému poklesu, ale rok 2014 naopak přinesl obrat k horšímu," poznemanl Luboš Smrčka s tím, že navíc oblast vymáhání pohledávek obecně prochází dramatickým vývojem v oblasti legislativy a velmi těžko lze odhadovat, nakolik právě tyto skutečnosti mění zaběhnuté zvyklosti a ovlivňují data.

"Podle nás je zde ale jeden klíčový fakt, který by neměl zaniknout v celkovém mírně pozitivním klimatu vyvolaném údaji o roce 2014. Jde o to, že sice poklesl počet insolvenčních návrhů, ale vzrostl počet skutečně vyhlášených konkrurzů. To znamená, že co se podnikatelské sféry týká, situace je zde stále problematická. V roce 2013 bylo hlášeno celkem 2224 konkurzů, z toho 849 se týkalo živnostníků. Loni to bylo 2403 konkurzů a to s 1110 živnostníky. Takže nezbývá než opakovat, že jsou náznaky zlepšení, ale zatím spíše latentní," dodal docent Smrčka. Připomíná v této souvislosti například Polsko, kde se insolvenční situace během roku 2014 zlepšovala, aby v jeho závěru trend ochabl či spíše aby se znovu otočil.

Kompletní údaje o vývoji insolvenčních řízení naleznete v tiskové zprávě společnosti Creditreform ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.