Rok 2012 v insolvencích: Všechny rekordy padly

08.01.2013

Nové informace o vývoji počtu insolvenčních podání v roce 2012 ukazují, že všechny dosavadní rekordy v jejich počtu byly překonány a i když se meziroční dynamika růstu snižuje, přesto zůstává nebezpečně vysoká. "Naplňují se naše předpoklady, že se situace bude i nadále zhoršovat," uvedla vedoucí vědeckéo týmu Výzkum insolvence prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Podle společnosti Creditreform, která vývojinsolvencí soustavně sleduje,bylo dosaženo v posůedních letec těchto čísel:

Insolvenční návrhy v ČR*
rok     firmy       spotřebitelé    celkem
2008   3418            1936           5354
2009   5255            4237           9492
2010   5559          10559          16118
2011   6753          17600          24353
2012   8398          23830          32228
* podané insolvenční návrhy se mohou opakovat, zdroj: Insolvenční rejstřík

"Jak vidíme, růst je dramatický, ale dynamika se snižuje. Což je ale dáno vyššími minulými základy. Když se podíváme na roky 2012 až 2009, tak nominálně jsou růsty velmi podobné, což je zajímavý jev. Mezi roky 2009 a 2010 se počet podání zvýšil o zhruba 6600, mezi roky 2010 a 2011 o zhruba 8200 a mezi 2011 a 2012 pak o cirka 7800 případů. To jsou relativně podobná čísla a bude dobré podrobit analýze jejich logiku. Předběžně bychom mohli  například uvažovat o jakémsi potenciálu růstu počtu insolvencí v závislosti na ekonomickém vývoji. Ale bylo by nevhodné předbíat událostem," uvedla profesorka Kislingerová.

Kompletní výsledky zveřejněné společností Creditreform je možné najít zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.