Říjen 2012: další růst počtu insolvenčních návrhů

09.11.2012

Podle nejnovější zprávy společnosti Creditreform bylo v absolutních číslech v říjnu 2012 podáno celkem 3006 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 793 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2213 u nepodnikatelů. Po přepočtu na počet pracovních dní vzrostl proti září celkový počet insolvenčních návrhů o 4,7%. Nárůst u právnických osob činí 7,2% a u nepodnikatelů 3,9%.

Nejvýraznějším prvkem v říjnu byly insolvenční návrhy a následně vyhlášené úpadky některých společností ze skupiny LESS, jednoho z největších těžařů a zpracovatelů dřeva v České republice.

Podle profesorky Evy Kislingerové, vedoucí výzkumného týmu Výzkum insolvence, potvrzují data za říjen předpoklady dalšího růstu počtu insolvenčních návrhů v České ekonomice. "Jsme svědky pokračování růstu, který samozřejmě již není tak dynamický, protože základna předchozích měsíců i základna minulého roku jsou vysoké. Nicméně nelze popřít, že trend je zřetelný a můžeme pouze doufat, že příští rok dojde k jeho zmírnění. O letošku je již, zdá se, rozhodnuto."

Konkurzy podnikatelů
                                                 2011                                                         2012
měsíc                           firmy             z toho živnostníci                  firmy                 z toho živnostníci
1                                   145                    42                                  126                         36
2                                   144                    34                                  164                         41
3                                   174                    36                                  167                         44
4                                   146                    35                                  142                         39
5                                   178                    38                                  163                         54
6                                   154                    43                                  161                         43
7                                   115                    32                                  160                         45
8                                   124                    39                                  158                         46
9                                   157                    50                                  163                         45
10                                 133                    41                                  196                         60
11                                 158                    59
12                                 150                    46
celkem                        1778                   495                                1600                       453
zdroj: Creditreform

Co se týká skutečně vyhlášených konkurzů obchodních společností a fyzických osob - podnikatelů, tedy takových případů, kdy soud dojde k názoru, že úpadce má určitý majetek, který může sloužit k uspokojení věřitelů a že k úpadku opravdu došlo (tedy že návrh není šikanózní), i zde počty v posledních měsících dosti podstatně rostou. Od června 2012 je jejich počet vždy vyšší než ve stejném měsíci loni. To spolu s dynamickým růstem počtu řízení s fyzickými osobami vede k dalšímu zatěžování soudního systému.

Celá tisková zpráva společnosti Creditreform je k dispozici zde. Na tomto místě naleznete informaci serveru CFOWorld.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.