Revizní novela prošla druhým čtením

24.06.2013

Revizní novela insolvenčního zákopna prošla v Poslanecké sněmovně druhým čtením a obecnou i podrobnou rozpravou.

To znamená, že se významným způsobem zvýšila pravděpodobnost, že revizní novela bude účinná opravdu již od 1. ledna 2014. "Nyní vlastně záleží již jenom na politické situaci, protože legislativní práce byly dokončeny, pozměňovací návrhy vzešlé z diskusí jsou zpracovány a rozeslány poslancům. Jde o to, kdy se zákon dostane na pořad jednání a kdy proběhne třetí čtení. Nicméně podstatné je, že celou dobu šlo o diskusi vysoce odbornou a nezatíženou nějakými vážnějšími politickými spory, to značně zvyšuje možnost, že zákon projde," uvedla k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová.

Druhé čtení proběhlo v rámci 54. schůze 12. června, 17. června byly poslancům rozeslány sněmovní tisky se zpracovanými pozměňovacími návrhy.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.