Projednávání Sněmovního tisku 1030 znovu přerušeno - nad osudem novely se stahují mračna

22.05.2017

Sněmovní tisk 1030 zaměstnával 19. května již podruhé poslance v prvním čtení a stejně tak již podruhé bylo první čtení přerušeno. Podle hlasů z Poslanecké sněmovny se zdá, že osud této novely je v daném volebním období velmi nejistý.

Tato novela obsahuje především velmi zásadní úpravu pravidel pro oddlužení, kde mimo jiné chce umožnit stav, ve kterém by dlužník byl od svých dluhů osvobozen bez nutnosti zaplatit věřitelům jakoukoliv část pohledávky. Tento proces by trval sedm let.

Proti novele se staví především ODS. Poslankyně Jana Černochová využila možností obecné rozpravy a během jednání 19. května četla a průběžně komentovala v podstatě celou část dokumentace k vládní novele, která se zabývá mechanismem projednávání návrhu před jeho příchodem do vlády (stenografický záznam ZDE). Základním bodem argumentace ODS je, že námitky relevantních institucí a organizací proti návrhu nebyly nijak validním způsobem vypořádány a že i další etapy legislativního procesy byly nestandardní. Podle zpráv z parlamentu se zdá, že problém s navrženým řešením má i část poslanců za ANO a ČSSD. Pokud se to ukáže jako pravdivé, pak tato novela nemá příliš šancí na prosazení ve svěmovně.

Navíc existuje velký časový problém, neboť druhé přerušení prvního čtení znamená postupné odsouvání textu a růst pravděpodobnosti, že se tato předloha nestihne projednat do konce funkčního období Poslanecké sněmovny. (Odkaz na Sněmovní tisk 1030: ZDE)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.