Projednávání novely exekučního řádu se blíží

03.12.2018

Poslanecká novela exekučního řádu, která má ambici zavést krajskou teritorialitu soudních exekutorů s rovným nápadem případů, během nejbližší doby zahájí pouť poslaneckou sněmovnou.

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.