Prezident podepsal novelu insolvenčního zákona, její účinnost nastane pravděpodobně 1. června 2019

30.01.2019

Prezident podepsal 30. ledna 2019 novelu insolvenčního zákona tak, jak ji 22. ledna přehlasováním změn Senátu přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Účinnost novely tedy nastane s největší pravděpodobností již 1. června 2019. její podoba je nejlépe zřejmá ze Sněmovního tisku 71/8, který shrnuje verzi zákona tak, jak ji Poslanecká sněmovna odeslala Senátu. (ZDE)

Novela zákona přináší změny především v části o oddlužení, proto je také odbornou veřejností nazývána povětšinou "oddlužovací novelou". Je pravděpodobné, že ještě během příštích měsíců dojde k dalším změnám a to buď ve vlastním zákonu nebo ve vyhlášce o odměňování insolvenčních správců.

Podle informací z vládních kruhů totiž v současnosti ministr spravedlnosti Jan Kněžínek upřednostňuje rychlou novelu tak, aby byla odstraněna povinnost dlužníka platit věřitelům měsíčně minimálně stejnou částku, jaké jsou náklady řízení (obvykle 1089 korun), kterou právě podepsaná novela zavádí.

Avšak jiné prameny tvrdí, že problém se vznikem minimální platby ve výši cca 2200 korun měsíčně bude vyřešen naopak změnou ve vyhlášce. To by znamenalo snížení odměn insolvenčních správců v případech nejméně bonitních dlužníků na zhruba polovinu současné částky - tím by byla kvalitativní brána definující minimální příjem pro průchodnost oddlužení snížena právě na 1089 korun. Existuje také možnost, že ke snížení na polovinu by došlo pouze u případů, kdy jsou dlužníky senioři s právem na starobní důchod a invalidé ve druhém a třetím stupni invalidity. Pro tyto skupiny zákon zavádí zkrácené tříleté insolvenční řízení, u kterého není definována žádná kvantitativní brána jeho splnění (která je pro ostatní v podstatě dána požadavkem uhrazení 30ti procent přihlášených zjištěných nezajištěných pohledávek).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.