Předseda Krajského soudu v Praze Tomáš Jirmásek ocenil složení implementační komise MSp

14.04.2020

Portál Česká justice zveřejnil rozhovor s předsedou Krajského soudu v Praze Tomášem Jirmáskem. Jeho významná část se týká změn v insolvenčním zákoně a především implementačního procesu nové evropské Směrnice a dále také dopadů koronaviru a s ním spojené krize na české insolvenční soudnictví.

Celý rozhovor, který je plný neotřelých přirovnání a vtipných bonmotů si lze přečíst ZDE a vřele ho doporučujeme vaší pozornosti.

Soudce Tomáš Jirmásek mimo jiné říká: "Tomuto procesu přihlížím z povzdálí jako náruživý divák, osobně se jej nijak neúčastním. Půjde tedy jen o mé vnější dojmy a ty jsou pozitivní. Již složení týmu, který na transpozici směrnice pracuje (vedle zástupců ministerstva též Bohumil Havel, Rostislav Krhut, Michal Kuděj, Lee Louda, Tomáše Richter, Jaroslav Schöngeld, Petr Sprinz a Zdeněk Strnad), vzbuzovalo vysoká očekávání, která se zatím naplňují. V podrobnostech si dovoluji odkázat na Shrnutí dílčích výstupů expertní pracovní skupiny k transpozici směrnice 2019/1023 o restrukturalizace a insolvenci ze dne 19.2.2020, které je tak přehledně a hlavně krásně napsáno, že mě právě rozečtený Čapek přestává bavit a už nyní se těším, až se nějaké preventivní restrukturalizace budu moci účastnit či jí alespoň zdáli sledovat. Poutavý pohled na transpozici směrnice pak poskytl člen této pracovní skupiny Petr Sprinz v rozhovoru na České justici."

Jistě to jmenované potěší. Méně optimistický je však pohled pana předsedy na budoucnost kvalitních legislativních návrhů v následném parlamentním soukolí: "Odlišil bych však Ministerstvo spravedlnosti, kde na insolvencích pracují vynikající odborníci a kde po diskusích s odbornou veřejností vznikají zpravidla kvalitní návrhy. Vše nasvědčuje tomu, že půjde i o případ této směrnice. Následně je návrh novely postoupen do Parlamentu, kterým nezřídka kdy projde něco, co má s původní předlohou pramálo společného. Hlasovací jednota (není zákona, který by byl přijímán takovým poměrem hlasů, končícím zpravidla „ku nule“) bývá vykupována tím, že každý si prosadí určitou dílčí změnu, která si v lepším případě s jinými změnami konkuruje, v horším se vzájemně popírají. My, kdo hoříme láskou k insolvenčnímu právu, jen bezmocně hledíme, jak bobtná, a maně nám na mysl tane vzpomínka, jak Werich s Burianem kuchtí lívance."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.