Předlužení v Německu roste rychleji, než se čekalo

24.11.2016

Předlužení německých domácností roste rychleji, než odborníci čekali a to bez ohladu na jinak výborná data o kondici německé ekonomiky.

Nová zpráva společnosti Creditreform o předlužení v Německu je alarmující. Mimo jiné zpráva uvádí: "Rok 2016 byl již třetím po sobě jdoucím rokem, kdy předluženost soukromých osob (spotřebitelů) v Německu vzrostla, a to výrazněji než se očekávalo. K 1. říjnu 2016 byla za celou Spolkovou republiku Německo zjištěna kvóta předluženosti ve výši 10,06 procent. Znamená to, že předlužených je více než 6,8 mil. osob ve věku nad 18 let a tyto osoby trvale vykazují závažné problémy s platební schopností. Je to zhruba o 131.000 osob více, než tomu bylo v loňském roce (nárůst o 1,9 %). Kvóta předluženosti výrazně stoupá, i když se snížil celkový počet obyvatelstva."

Celou tiskovou zprávu společnosti Creditreform k analýze naleznete ZDE (v českém jazyce), případně ZDE (v němčině).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.