Poslední oddlužovací novela pomohla soudům, problémy jsou s formuláři

04.09.2017

Podle končícího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána pomohla poslední novela insolvenčního zákona soudům a uvolůnila jim částečně ruce. Jiné zprávy však hovoří o problémy s novými formuláři.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v poslední době několikrát prohlásil, že novely insolvenčního zákona, které přesunuly část agendy ze soudů na insolvenční správce, umožňují nyní uvažovat o změnách pravidel pro oddlužení. Podle jeho slov se změna již projevuje. Robert Pelikán tím argumentuje pro přijetí další plánované novely, která by především snížila hranici uhrazených závazků, přesněji řečeno by vedla k tomu, že v insolvenčním řízení by tato hranice nebyla vůbec definována. Nicméně, jak jsme již informovali například ZDE, pravděpodobnost přijetí oddlužovací novely v tomto volebním období je v podstatě nulová. Jde o známý Sbněmovní tisk 1030.

Přes ministrovo ujištění, že kapacitně je otevření bran pro snížení hranice nutné úhrady dluhu vše připraveno, soudy mají s velkou pravděpodobností jiný názor. Lze ho shrnout zhruba do této argumentace: Navržená změna by umožnila podat návrh na povolení oddlužení cca 400 tisíc lidí, kteří mají více exekucí, pak by o znamenalo, že v relativně krátkém časovém úseku zatíží insolvenční soudy nápad nových věcí v rozsahu 150 až 250 tisíc návrhů; nápad nových návrhů je momentálně asi 30 tisíc návrhů za rok, nápad 200 tisíc je pak nápadem na asi 6-7 let. To znamená 6x až 7x vyšší zatížení než doposud. Soudy dále tvrdí, že pokud by měla být tato problematika řešena jejich posílením, pak by muselo jít o velmi výrazné posílení a tím i značný zásah do státního rozpočtu.

Návrat Sněmovního tisku 1030 do parlamentu v současné nebo pravděpodobně nepříliš modifikované podobě (hovoří se o minimu splacení v objemu deset procent dluhu, dále o odpuštění penále a úroků u pohledávek státu) je velmi pravděpodobný. "Samozřejmě bude záležet na podobě nové vlády, ale berme to tak, že pravděpodobnost je vysoká. Bylo by dobré, kdyby odborná veřejnost využila období do sestavení nové vlády k rozsáhlé diskusi o tom, jaké hranice by bylo vhodné nastavit a jak se k dané věci vlůbec postavit, neboť v současnosti existují v této věci mnohé velmi protichůdné názory," upozornil vedoucí týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka.

Navíc se objevuje stále více signálů o tom, že poslední novelizace insolvenčního zákona, které přinesly řadu specifických opatření směrem k elektronizaci řízení a zavedly řadu formulářových postupů, narážejí na problémy s těmito formuláři. "Vezměme to tak, že úplně na začátek by bylo vhodné se shodnout na tom, že další změny by byly alespoň o nějakou nikoliv nutně nekonečnou dobu odsunuty s tím, že v mezidobí by mělo dojít ke zprůchodnění a k hladkému dotvoření starších změn," dodal Luboš Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.