Pololetí 2013: Počet insolvenčních návrhů stagnuje. Konkurzů však přibývá

10.07.2014

Množství nových insolvenčních návrhů v prvním pololetí roku 2014 stagnovalo - jejich počet se meziročně zvedl pouze o 1,6 procenta. Vývoj je dán především pokračováním opravdu rychlého poklesu množství návrhů mířených na firmy (snížení o 39,3 procenta) na 1818 podání (ze 2994 podání v prvním pololetí roku 2013. Tato čísla zveřejnila společnost Creditreform.

Jak je vidět z následující tabulky, u fyzických osob počítaných včetně nepodnikajících živnostníků však pokračuje růst počtu návrhů, v prvním pololetí 2013 jich bylo 14 558, ve stejném letošním období již 16 014, což znamená růst o deset procent.

Zajímavé je i další tradiční srovnání společnosti Creditreform, totiž insolvence podle regionů měřené počtem případů na tisíc registrovaných podnikatelských subjektů.

Jak je vidět, tak pokles poktu isnolvenčních návrhů na podnikatelské subjekty je zcela zjevný a odráží se ve všech krajích. za jistou pozornost stojí fakt, že nejvyšší počet insolvenčních řízení na jeden tisíc registrovaných podnikatelských subjektů existuje v Praze.

Výrazné snížení počtu insolvenčních návrhů vůči podnikatelským subjektům se ale dosud nijak nepromítlo do počtu skutečně vyhlášených konkurzů případně reorganizací. Třetí tabulka naopak ukazuje, že ve všech letošních měsících kromě ledna došlo k růstu počtu vyhlášených konkurzů, Těch bylo loni za pololetí 1098, letos to je již 1220, to znamená o 24,5 procenta více.

Celou tiskovou zprávu společnosti Creditreform naleznete ZDE.

Komentář profesorky Kislingerové k pololetním údajům o insolvenci: "Nejde o čísla překvapivá. Po většinu roku je cítit, že sevření dlouhé krize a stagnace povoluje. Pro ČR je podstatné, že je tu změna trendu a i když jde pouze o podané návrhy, tak je to důležitý signál. Ale pořád je třeba situaci hodnotit střízlivě a vnimat, že insolvenční návrh a vyhlášení úpadku jsou dvě různé věci a pokles počtu návrhů, pokud zároveň neklesá, ale naopk stále stoupá počet konkurzů, nemusí znamenat vůbec nic pozitivního. S oslavami bychom měli počket ještě nějaký ten měsíc až bude trend potvrzen."

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.