Podle PwC poroste počet insolvencí, protože podniky vyčerpaly rezervy

05.10.2012

Se zajímavým názorem přišel na webu CFOworl.cz Petr Smutný, vedoucí partner poradenství společnosti PwC při podnikových restrukturalizacích v České republice. V rozhovoru pro tento web například Petr Smutný říká: "Myslím, že uvidíme více insolvencí, jejich počet poroste. Podniky vyčerpaly svoje rezervy a nic jiného jim už nezbývá. Insolvenční proces je jako chirurgická operace: když ji udělám dostatečně rychle, zachráním třeba celou nohu, když s ní otálím, řez musí být mnohem razantnější, větší. Málo firem to chápe, což podvazuje úspěšnost všech restrukturalizačních procesů i výtěžnost pro věřitele. Rychlost provedení správných kroků je v přímé úměře k velikosti částky, kterou věřitelé dostanou. Často se peníze zevnitř „projedí“ a sníží se tak možnost rozjet podnik znovu."

Vedle výrazných prohlášení na téma insolvence obsahuje interview řadu dalších zajímavých momentů, mimo jiné například pasáž, kde hovoří o některých obvyklých chybách managementů a sentimentu jeho klenů: "Vždy je potřeba nejprve a bez jakéhokoliv přikrášlení zmapovat stav. Ze zkušenosti vím, že často se narazí na něco, co nazývám „posvátnou krávou“. Jde třeba o obchod s firmou či o osobu, prostě položky, na které se nesmí sáhnout. Obvykle jde o onen kanál, jímž odtékají peníze. Proto je potřeba získat opravdu nezávislý posudek o podniku. Často jsou majitelé postiženi tzv. „provozní slepotou“. Je třeba jim vyložit fakta. Oni je buď uvidí a přijmou, anebo ne. Od toho se odvíjí strategie restrukturalizace."

Celý rozhovor je možné si přečíst zde.

Petr Smutný vede jako partner PwC oddělení restrukturalizací (BRS) a má v této oblasti více než dvacet let zkušeností. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty v České a Slovenské republice, Polsku a Chorvatsku. V České republice byl ve vedení nejvýznamnějších restrukturalizačních projektů jako Nová Huť/ Mittal Steel Ostrava, Kordárna, Jablonex Group, Tatra, také dvou chorvatských železárenských společností a mnoha dalších.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.