Počet obchodní společností i podnikatelů dále roste... Ale pomaleji

05.12.2019

Nová data o vývoji počtu podnikatelských subjektů a podnikajících fyzických osob ukazují zpomalení tempa, jakým v poslední době tyto údaje rostly. Podle vedoucího týmu Výzkum insolvence Luboše Smrčky může jít o další z náznaků blížící se stagnace české ekonomiky.

"Nemyslíme si zatím, že by mělo dojít v České republice k nějaké hluboké strukturální krizi," uvedl profesor Smrčka s tím, že je však nutné předpokládat delší období stagnace. "A do této fáze, zdá se, a řada náznaků k tomu ukazuje, právě vstupujeme," dodal profesor Smrčka.

Podle jeho slov je třeba chápat pojem stagnace v dané souvislosti jako oscilování kolem nulového růstu, přičemž se jednotlivé čtvrtletní údaje mohou pohybovat klidně od jednoprocentního poklesu až k jednoprocentnímu růstu, to vše myšleno při srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Mezikvartálně pak může docházet ke střídání mírných růstů a mírných poklesů. "Zatím to vidíme jako vstup do jakéhosi dočasného tunelu, ve kterém se rozhodne, co bude evropská a potažmo česká ekonomika dělat dál - může se vrátit na růstovou trajektorii, což je pravděpodobnější, ale může také zabřednout do skutečného poklesu hospodářství," uvedl profesor Smrčka.

Celá zpráva společnosti CRIF o vývoji počtu podnikatelských subjektů je k dispozici ZDE. Mimo jiné uvádí:

V říjnu tohoto roku vzniklo v České republice 2 736 obchodních společností a 5 100 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zaniklo 1 367 obchodních společností a 2 659 fyzických osob podnikatelů. V České republice tak v říjnu přibylo 1 369 společností a 2 659 podnikatelů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nově vzniklých společností vzrostl oproti září o 353 a počet zaniklých společností se meziměsíčně zvýšil o 284. Čistý přírůstek počtu obchodních společností (OS) se tak zvýšil o 69.

Počet nově registrovaných fyzických osob podnikatelů (FOP) se v říjnu oproti září snížil o 780 a počet ukončených podnikatelských oprávnění se snížil o 7. Čistý přírůstek počtu podnikatelů se tedy meziměsíčně snížil o 773.

Za prvních 10 měsíců letošního roku vzniklo v České republice 25 176 obchodních společností, o 3 % méně než ve stejném období roku 2018. Zároveň zaniklo 13 288 společností, o 24 % více než před rokem a téměř stejně jako za celý rok 2018. „Počet vzniklých společností se v posledních měsících mírně snižuje, zatímco počet zaniklých mírně roste. Z posledních pěti let bude letos nejvyšší. Očekáváme, že počet vzniklých společností koncem roku přesáhne 31 tisíc, zatímco počet zaniklých společností dosáhne téměř 17 tisíc. Dále bude klesat počet vzniklých společností připadající na jednu zaniklou. Počet společností se tak sice bude zvyšovat, avšak podstatně nižším tempem, než v předchozích letech,“ upozorňuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 

 

.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.