Platy soudců jsou znovu problém, dopady na insolvenční řízení nehrozí

16.10.2017

Jak upozornil zpravodajský portál Česká justice, statistický úřad se opakovaně vzepřel vládě a i nadále nehodlá zveřejňovat údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. Není tedy jasné, jak vypočítat platy soudců.

"Česká statistická rada podpořila vedení Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně rozhodnutí nadále nepublikovat údaj o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Zdůraznila nutnost respektování profesionální nezávislosti a apolitičnosti statistiky, jejímž hlavním atributem je samostatné rozhodování o odborných metodických záležitostech. Způsob budoucího výpočtu platů v justici tak je opět nejasný," napsal portál Česká justice, který soustavně sleduje dění kolem soudnictví.

V prohlášení České statistické rady, které se za vedení úřadu postavila naprostou většiou hlasů, se mimo jiné uvádí: „Česká statistická rada podporuje vedení Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně rozhodnutí nadále nepublikovat údaj o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Členové rady vnímají, že na ČSÚ je v této souvislosti vyvíjen politický nátlak, což je s ohledem na nezávislost oficiální statistiky zcela nepřípustné. (...) Česká statistická rada byla o plánovaném ukončení publikování údaje o mzdě v nepodnikatelské sféře informována již před dvěma lety, stejně jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Soudcovská unie, Unie státních zástupců či Úřad vlády. Údaj již nelze nadále zjišťovat a zveřejňovat, protože v důsledku změny evropské legislativy, resp. přechodu ze standardu ESA 1995 na ESA 2010, neexistuje metodika pro určení obsahu pojmu nepodnikatelská sféra. Rada se shodla na tom, že ČSÚ nemůže za tímto účelem využívat původní metodiku a že údaj nelze vymezit ani podle nového standardu. ČSÚ by takovým postupem porušil národní i evropské právní předpisy.“

Podle informací deníku Právo, který se případem také zaobírá, nicméně v současnosti nehrozí žádná reakce soudů. Výpočet je totiž o dva roky zpožděn (tedy probíhá podle předloňských údajů), existuje tedy dostatečný prostor pro změnu příslušné legislativy. Problém se ale týká i dalších profesí, například státních zástupců.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.