Oddlužovací novela insolvenčního zákona znovu v Poslanecké sněmovně

01.02.2018

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) splnil svůj slib z loňského roku a předložil do Poslanecké sněmovny znovu novelizaci insolvenčního zákona. Jde o tak zvanou oddlužovací novelu.

Jako sněmovní tisk 71 (ZDE) byla 29. ledna 2018 poslancům rozeslána tak zvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán tak splnil slib z loňského roku, kdy v podstatě stejný text poslanci nestihli projednat v předchozím volebním období. Ministr tehdy uvedl, že pokud mu to výsledek voleb umožní, předloží novelu znovu.

Novelizace obsahuje i tak zvaný model 0/7, tedy nulové plnění věřitelům u těch dlužníků, kteří nebudou schopni splatit ani část svých závazků, a to v případě, že se po dobu sedmi let podrobí finanční kuratele v podobě probíhajícího insolvenčního řízení. Informace z Poslanecké sněmovny uvádějí, že sociální demokraté budou tentokrát novelu připraveni podpořit v případě, že do ni bude doplněn i speciální model pro ty dlužníky, kteří jsou buď starobními důchodci nebo se nacházejí v jiné obtížné sociální situaci. U nich by měla být lhůta pro insolvenční řízení ještě zkrácena. Je přitom velmi pravděpodobné, že tisk 71 podpoří také SPD, neboť se hodně blíží volebnímu programu této strany. Pokud tomu tak skutečně bude, měla by novela mít otevřenou cestu a její přijetí lze očekávat nejpozději v září 2018.Účinnost by pak mohla být již od 1. ledna 2019.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.