Novela insolvenčního zákona prošla Poslaneckou sněmovnou

26.10.2018

Tak zvaná oddlužovací novela Insolvenčního zákona prošla Poslaneckou sněmovnou. Konečné hlasování proběhlo 26. října.

Dlouhé jednání o Sněmovním tisku 71 (ZDE) vyvrcholilo schválením nové podoby insolvenčního zákona. Během konce roku by předpis měl projednat Senát, kde lze ale po změně jeho obsazení očekávat diskusi o případných dalších úpravách. Je tedy možné očekávat, že zákon bude vrácen zpět do Poslanecké sněmovny k novému hlasování. Účinnost zákona tedy nenastane dříve, než v polovině roku 2019.

Před více než rokem tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán přišel s návrhem výrazných změn v oblasti oddlužení. Jejich cílem bylo dosáhnout nového stavu v této části insolvenčního řízení, přičemž podle důvodové zprávy bylo primárně vytvořit podmínky pro razantní snížení celkového nespláceného dluhu v české společnosti. Návrh nebyl včas projednán a po parlamentních volbách na podzim 2017 byl poslancům předložen na konci ledna 2018 znovu. Po devíti měsících jednání došlo na finální hlasování. "V tuto chvíli lze říci, že pokud bychom původní vizi tehdejšího ministra Pelikána chápali jako jakési politické zadání, tak zcela jistě nebylo naplněno," uvedl k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka. Podle jeho slov je konečná podoba zákona kompromisem, který v části sice umožňuje oddlužení i lidem, kteří jsou zjevně neschopní splatit svoje dluhy, ale zároveň vytváří nové překážky pro významnou část dlužníků, kteří v nyní účinné verzi jsou schopni alespoň rámcově dostát podmínek zákona, propříště ale tuto schopnost ztratí.

"Samozřejmě bude nutné analyzovat finální znění, protože kvůli desítkám často protichůdných pozměňovacích návrhů vznikla poněkud nepřehledná situace a bude třeba pečlivě zjistit, co vlastně přesně Poslanecká sněmovna přijala. Avšak již napřed je možné například říci, že zde byla velká snaha umožnit velmi rychlé oddlužení důchodcům a invalidním osobám. Zároveň se ale do zákona dostala naprosto nová kvantitativní brána schopnosti splácet, která tuto možnost rázem velmi omezuje," uvedl Luboš Smrčka.

Vývojem kolem novely insolvenčního zákona se budeme nadále pečlivě zabývat.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.