Novela insolvenčního zákona odešla do Senátu

27.11.2018

Poslanecká sněmovna včera doručila Senátu schválený text novely insolvenčního zákona. Tato novela je známá jako "oddlužovací", neboť se zabývá v podstatě pouze podmínkami insolvenčních řízení s fyzickými nepodnikajícími osobami.

Finální podobu schválenou Poslaneckou sněmovnou tak, jak byla předána Senátu, je možná najít ZDE.

V následujících týdnech projednají novelu výbory Senátu a očekává se, že plénum by se mělo novou podobou insolvenčního zákona zabývat na prosincůvé schůzi nedlouho před Vánoci. Zatím není jasné, zda Senát nevrátí novelu Poslanecké sněmovně s připomínkami - část senátorů by chtěla změny v oblasti definice oddlužení s tím, aby ze zákona zmizela podmínka 30 procent splacení pohledávek, část senátorů by naopak raději viděla zpřísnění podmínek pro dlužníky.

Otázkou je také definování nově vytvořené kvantitativní brány pro úspěšné oddlužení, když touto bránou a podmínkou splnění pravidel je, aby dlužník věřitelům vyplatil v rámci kalendáře alespoň stejnou částku, jakou uhradil během řízení jako náklady insolvenčnímu správci. Jedím z otazníků například je, že platba věřitelům by při tvrdší interpretaci zákona neměla být nižší v každém jednotlivém měsíci a nikoliv v součtu za celé období. Příslušná pasáž novely zní:

V § 395 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)    že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 168 odst. 2 písm. a), přičemž výše splátky ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň nesmí být nižší než tato pohledávka, a dále ani pohledávky podle § 169 odst. 1 písm. e) a § 390a odst. 5.“.

Popsaný stav by měl být důvodem pro zamítnutí žádosti na povolení oddlužení. Není však jasné, co by mělo nastat v případě, že oddlužení již bylo povoleno, ale během jeho průběhu dojde k zákonem formulovanému stavu. Otázkou také je, jak by měl soud přistoupit k teoretickému stavu, kdy sice budou platby věřitelům při přepočtu na měsíce nižší než platby nákladů řízení, ale zároveň dlužník uhradí během pěti let 30 procent pohledávky věřitele.

Podobných nepříliš jasných formulací a nově vytvořených vztahů je v rámci zákona podstatně více.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.