Nová zpráva Surveilligence za únor 2019: Kolísání počtu případů firemních insolvencí pokračuje

19.03.2019

Únorový report společnosti Surveilligence zaznamenává další meziroční kolísání počtu vyhlášených konkurzů i insolvenčních návrhů.

Nejnovější zpráva společnosti Surveilligence mimo jiné uvádí: "V únoru 2019 bylo podáno 83 insolvenčních návrhů, tj. o 12 návrhů méně než v lednu 2019. Přibližně 52% insolvenčních návrhů v únoru 2019 bylo podáno na firmy se stářím do 15 let, 49 % úpadců mělo méně než 10 pracovníků. V únoru 2019 bylo prohlášeno 46 konkurzů právnických osob, o 12 méně než v lednu 2019 (58 konkurzů). V únoru 2019 nebyla povolena žádná reorganizace. V únoru 2019 byl úpadek řešen formou konkurzu nebo reorganizace nejčastěji ve firmách existujících 6 až 10 let, které zaměstnávaly méně než 10 pracovníků. Základní kapitál 85 % úpadců, kteří skončili v únoru 2019 v konkurzu, nepřevyšoval 2 miliony korun. Mezi nejvýznamnější bankovní věřitele podle počtu pohledávek za posledních 12 měsíců patří Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a.s."

Jak jsme již informovali dříve (ZDE), nastolený trend je zcela v souladu s předpoklady týmu Výzkum insolvence. Ten odhaduje, že v poslední době se počty návrhů i prohlášených konkurzů dostaly na technické minimum a že v následujícím období budou v meziročním srovnání spíše kolísat, než by nabraly směr k dalšímu poklesu či naopak růstu.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.