Nová zpráva společnosti Surveilligence shrnuje reorganizace povolené v letech 2016 až 2019

23.05.2019

Společnost Surveilligence vydala komplexní přehled o reorganizacích podle insolvenčního zákona povolených v letech 2016 až 2019 (do konce dubna tohoto roku).

Celá zpráva je k dispozici ZDE.

Zpráva mimo jiné uvádí: "V období od 1.1.2016 do 30.4.2019 bylo povoleno 67 reorganizací, z toho 34 předbalených reorganizací (tj. ve kterých bylo usnesení o úpadku spojené spovolením reorganizace).

•Nejvyšší počet reorganizací ve sledovaném období byl v roce 2016 (celkem 26 reorganizací).

•Celkem bylo v uvedeném období přeměněno 22 reorganizací v konkurs.

•Nejvíce reorganizací proběhlo ve firmách:

 •se stářím 15 až 50 let,•s méně než 10-ti zaměstnanci,

 •se základním kapitálem nad 50 mil. Kč.

•Do 18 reorganizací vstoupilo státní zastupitelství.

•Počet přihlášených pohledávek zahraničních věřitelů tvořil 4,0%z celkového počtu přihlášených pohledávek do insolvenčních řízení úpadců v reorganizaci a 1,7%do insolvenčních řízení úpadců v konkurzu.

•Firmy zahraničních věřitelů přihlášených do insolvenčních řízení firem v reorganizaci měly nejčastěji právní formu GmbH, SA a AG.

Zpráva obsahuje řadu zajímavých informací o jednotlivých případech zkoumaných insolvenčních řízení. Z nich vybíráme:

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.